22.08.2022: Koszty uzyskania przychodów

Dropshipping - przychód a koszty uzyskania przychodów

 

Dropshipping jest modelem logistycznym sprzedaży przez internet polegającym na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta. 

Nie ulega wątpliwości, że działalność taka jest formą pośrednictwa, bowiem dropshipper nie posiada na własność towarów, nie jest w ich fizycznym posiadaniu, a jedynie pośredniczy w ich kupnie narzucając prowizję na produkty podmiotu trzeciego. 

Sprawy dotyczące droppshipingu już od lat stają się przedmiotem wątpliwości podatników i dopytują oni organy podatkowe jak właściwie rozliczać przychody z tytułu takiej działalności.

 

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2012 r. znak ILPB1/415-1183/11-2/TW podatnikowi potwierdzono, że „(...) w sytuacji, gdy – jak wskazał Zainteresowany – jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą – jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT. Jednocześnie Zainteresowany wskazał, że towar nie będzie stanowił jego własności, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup, nie będzie również importerem, nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach. W takim zatem przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji uzyskanej przez Zainteresowanego”.

W którym momencie powstaje przychód w dropshippingu?

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2020 r., znak 0112-KDIL2-2.4011.482.2020.4.MM potwierdził stanowisko podatniczki, zgodnie z którym za moment powstania przychodu należy uznać datę wpływu środków pieniężnych za towar na konto bankowe.

Co z kosztami uzyskania przychodów?

Tutaj warto wskazać na interpretację Dyrektora KIS z 19 lipca 2022 r., znak 0112-KDIL2-2.4011.392.2022.1.WS, w której wnioskodawca prowadzący działalność m.in. w formie dropshippingu argumentował, że w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, wykaz przelewów bankowych powinien być uznany za formę dokumentu księgowego, na podstawie którego można potwierdzić poniesione koszty związane z zamówieniem towaru dla klienta u dostawcy z Chin.

Organ nie zgodził się jednak z argumentacją podniesioną przez wnioskodawcę i uznał, że przy takiej formie działalności koszty uzyskania przychodów z tytułu zakupu towarów nie wystąpią. Podkreślono, że w tej sytuacji wnioskodawca jedynie pośredniczy w sprzedaży towarów handlowych, tzn. nie dokonuje zakupu i sprzedaży towarów we własnym imieniu, nie będzie ich właścicielem. Wszystkie towary będą zamawiane na adres klientów i w ich imieniu. W rzeczywistości więc będzie rozliczał się jedynie z uzyskanych przychodów, którymi będzie wartość prowizji, czyli różnica między kwotą przelaną wnioskodawcy na konto bankowe od klienta (nabywcy) a kwotą przekazaną dostawcy z Chin. W takiej sytuacji nie będzie możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w postaci zapłaty za towar, ponieważ kosztów tych faktycznie nie będzie ponosił wnioskodawca. Koszt zakupu towaru ponosi nabywca, wnioskodawca jedynie pośredniczy w przekazaniu tej kwoty do dostawcy.

Tym samym – dowód przelewu bankowego, w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji, będzie stanowić dowód dokonania danej transakcji między nabywcą, a dostawcą z Chin. Nie będzie jednak podstawą do zaksięgowania kwoty zakupu danego towaru jako kosztów uzyskania przychodów w ramach dropshippingu.

 

Szymon Dembowski, Konsultant podatkowy

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, dropshipping, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...