Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

10.10.2019

Drobne usługi między osobami fizycznymi - czy trzeba płacić podatek?

We wzajemnych relacjach pomiędzy osobami fizycznymi często pojawiają się również takie, w których jedna z osób świadczy odpłatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usługę na rzecz drugiej osoby. Przykładem takich usług mogą być np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi. Czy osoba wypłacająca wynagrodzenia z tego tytułu powinna dochować jakichś formalności? Czy takie formalności pojawią się w przypadku osoby świadczącej usługę? Czy trzeba płacić jakieś podatki?

Ordynacja podatkowa definiuje instytucję tzw. płatnika - to osoba, która w ramach nałożonych ustawą obowiązków pobiera i odprowadza zaliczki na podatki, sporządza informacje dotyczące pobranych podatków i wypłaconych wynagrodzeń itp.

Ale nie każdy wypłacający wynagrodzenie jest płatnikiem - i nie jest nim np. osoba fizyczna, która w ramach relacji prywatnych (pozostających poza sferą działalności profesjonalnej) najmuje do pomocy i wypłaca wynagrodzenie innym osobom fizycznym.

To jednak nie oznacza, że w ramach międzysąsiedzkich relacji, kwitowanych od czasu do czasu drobnymi honorariami nie powstają żadne obowiązki podatkowe. Dla otrzymujących przychody, bez względu na ich wartość i częstotliwość, zarobione kwoty stanowią, co do zasady przychód podlegający opodatkowaniu.

Wysokość podatku ustala się w zeznaniu rocznym, doliczając uzyskane kwoty do innych przychodów, opodatkowanych wg skali podatkowej.

Nie ma obowiązku opłacania zaliczek od otrzymanych kwot - wystarczy wykazanie przychodu i zapłata podatku w terminie rocznego rozliczenia podatku.

A co z kosztami, które świadczący usługę poniósł? Może np. wystąpić sytuacja, w której pomalowaliśmy sąsiadowi mieszkanie, ale kupiliśmy do tego niezbędne wyposażenie (pędzle, folie, wiadra itp.).

Taki wydatek możemy odliczyć od uzyskanego przychodu - pod warunkiem jego prawidłowego udokumentowania. Jeśli więc posiadamy niekwestionowany dowód zakupu, wydatek możemy uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: obowiązki płatników, usługi międzysąsiedzkie

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz