Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.06.2015

Doradztwo podatkowe po deregulacji. Czy było warto?

Doradcy podatkowi to jedna z grup zawodowych, które objęła tzw. deregulacja, czyli zmiana warunków dostępu do wykonywania tego zawodu. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o jej skutki.

W przedmiocie naszego zainteresowania były przede wszystkim zagadnienia zmniejszenia liczby zdających, statystyki zdawalności oraz zasady egzaminów poprawkowych, jak i zmiany w zakresie pytań egzaminacyjnych.

Za wcześnie na wnioski?

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o kwestię możliwości zdobycia uprawnień wykonywania zawodu doradcy podatkowego, to nie można powiedzieć, aby w tym zakresie doszło do jakichś większych, znaczących zmian. Zmienił się natomiast katalog czynności, których wykonywanie przed deregulacją zastrzeżone było wyłącznie dla doradców podatkowych.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Ministerstwa Finansów, wynika, że czas, jaki upłynął od wejścia w życie zmian, jest zbyt krótki, aby ocenić skutki deregulacji w kontekście zainteresowania egzaminem na doradcę podatkowego. Procedura egzaminacyjna trwa rok i rozpoczyna ją egzamin pisemny. Następnie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego, kandydat jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu ustnego nie dłużej niż przez rok (w tym czasie może też powtarzać tę część egzaminu). Zatem obecnie do egzaminów ustnych podchodzą kandydaci, którzy egzamin pisemny zdawali w ubiegłym roku, w większości zanim ustawa deregulacyjna weszła w życie. Natomiast w odniesieniu do ośmiu egzaminów pisemnych przeprowadzonych po wejściu w życie deregulacji – nie odnotowano spadku zainteresowania egzaminami na doradcę podatkowego (niemniej jednak do tych egzaminów podchodzili w większości kandydaci, którzy zgłaszali się i byli kwalifikowani również przed wejściem w życie deregulacji).

Zaznaczmy, że dotychczas kandydat po zdaniu egzaminu pisemnego mógł w okresie roku przystępować do części ustnej egzaminu, nie częściej jednak niż co 3 miesiące. Obecnie (w nowym stanie prawnym) kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. Nie ma więc wymogu 3-miesięcznej karencji pomiędzy niezdanymi egzaminami ustnymi. W ciągu roku od zdania egzaminu pisemnego kandydat może podchodzić dowolną liczbę razy do egzaminu ustnego.

Jaka zdawalność egzaminów?

Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów na doradcę podatkowego, to zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zdawalność ta w okresie od listopada 2010 roku do listopada 2014 roku wyniosła 71,4% w przypadku części pisemnych egzaminu oraz 34,2% w odniesieniu do części ustnych egzaminu.

Zdawalność egzaminów przeprowadzonych od listopada 2014 r. była podobna i wyniosła 78,8% w przypadku części pisemnych egzaminu oraz 34,2% w odniesieniu do części ustnych egzaminu.

Kiedy kolejne egzaminy?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów na przełomie marca i kwietnia 2015 roku odbyły się cztery egzaminy pisemne, a na lipiec bieżącego roku zaplanowano trzy kolejne. Na chwilę obecną nie wyznaczono dalszych terminów egzaminów pisemnych, jednakże planuje się ich przeprowadzenie w II połowie 2015 roku.

W razie wyznaczenia kolejnych terminów części pisemnej egzaminu zostaną one ogłoszone na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

Termin składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego oraz wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 listopada 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 30. dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi dokumentami,
  • terminy egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Kiedy zmienią się pytania egzaminacyjne?

Jeśli chodzi o pytania egzaminacyjne, które obowiązują na egzaminie na doradcę podatkowego, to 23 lutego 2015 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego uchwałą nr 1/VI/2015 (zmieniającą uchwałę nr 14/V/2014 z 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego) dokonała zmian, w tym aktualizacji, opracowanego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych. Obecnie Komisja Egzaminacyjna nie prowadzi prac nad kolejną zmianą wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych ani też nie planuje podjęcia takich prac do końca 2015 roku. Z uchwałami, o których mowa, można zapoznać się tutaj.

Krzysztof Kaźmierski

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz