Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

26.10.2017

Dopłata do grupowego ubezpieczenia a składki na ubezpieczenie społeczne

Nasza firma zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników. Objęci są nim pracownicy, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia. W ramach ww. grupowego ubezpieczenia pracownikom oferowany jest m.in. pakiet zapewniający ochronę ubezpieczeniową dla pracownika w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak m.in. śmierć, choroba, utrata zdolności do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku czy pobyt w szpitalu. 

Firma finansuje pracownikom połowę składki ubezpieczeniowej. Czy wartość tego finansowania podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W par. 2 ust. 1 pkt 26 tego rozporządzenia widnieje zapis stanowiący, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, iż jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów' układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu a pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

Aby skorzystać z wyłączenia wystarczy więc w regulaminie wynagradzania firmy umieścić zapis o finansowaniu części składki, określając przy tym warunki, na jakich pracownik może skorzystać z dofinansowania. Warto też wspomnieć, że mimo, iż kwota dofinansowania nie będzie zwiększać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, będzie stanowiła opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy.

Redakcja

Hasła tematyczne: Świadczenia na rzecz pracowników, podstawa wymiaru składek, Świadczenia częściowo odpłatne, ubezpieczenie

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz