24.07.2014: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Dokumentowanie sprzedaży. Faktura czy rachunek?

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury czy rachunki?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o które j mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

MF dodaje jednak, że na żądanie nabywcy podatnik ten ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usług ę (art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). W świetle przepisu art. 2 pkt 31 ww. ustawy faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) określono dla faktury dokumentującej czynności zwolnione zakres danych, które powinna zawiera ć (§ 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia).

W związku z tym, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług po dniu 1 stycznia 2014 r. jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z ww. przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie równie ż uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy, niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy fakturą.

Zdaniem resortu wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą.

Na koniec wskazano dodatkowo, że podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), dotyczące wystawiania rachunków. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Jacek Kotowski

Hasła tematyczne: vat, sprzedaż, faktura, dostawa, dokumentowanie, towar, rachunek, usługa, transakcja

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...