Dokumentacja pracownicza. Wkrótce nowe przepisy

Rozporządzenie ws. dokumentacji pracowniczej zostanie dostosowane do zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podkreślają projektodawcy, w efekcie zmian dojdzie do zwiększenia ilości dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej.

Przepisy rozporządzenia zostaną dostosowane do modyfikacji przewidzianych w ustawie z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie uwzględni zmiany dotyczące m.in. wnioskowania o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę, składania wniosków o wskazanie przyczyny uzasadniającej np. rozwiązanie umowy, a także regulacji odnoszących się do elastycznej organizacji pracy.

Po nowelizacji rozporządzenia część B akt osobowych pracownika będzie obejmować także: – wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy; – wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę; – dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

Pakiet zmian w Kodeksie pracy obejmuje też m.in. wprowadzenie zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeśli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, oraz urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

„Proponuje się, aby dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, prowadzona przez pracodawcę, obejmowała również wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania z tego zwolnienia od pracy oraz z urlopu opiekuńczego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 22 marca 2023 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...