Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.07.2015

Dofinansowanie wycieczki lub wczasów. Z PIT czy bez?

Czy dofinansowanie lub sfinansowanie wycieczki, wczasów przez pracodawcę pracownikowi albo emerytowi lub renciście jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania?

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Ustawa stanowi także, iż wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

W przypadku pracownika wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są - określone w regulaminie świadczeń socjalnych i sfinansowane (dofinansowane) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej, w tym równie ż dotyczące wypoczynku (także wycieczki) - o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w roku podatkowym. Zakładając, że pracownik nie korzystał w tym roku z innych świadczeń finansowanych w ramach działalności socjalnej, pracodawca dokonujący świadczenia związanego z zakupem wycieczki nie pobierze podatku w ramach rocznego limitu 380 zł. Podobnie w przypadku otrzymania przez emeryta lub rencistę świadczeń w postaci wycieczki przychód ten b ędzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania do kwoty 2.280 zł.

www.mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz