Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

27.10.2017

Dofinansowanie kosztów dojazdu i składki ZUS

Czy wartość dofinansowania kosztów dojazdu do pracy dla pracowaników naszej firmy wypłacana razem z wynagrodzeniem będzie zwiększała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Dofinansowanie kosztów dojazdu będzie dla pracowników stanowiło przychód ze stosunku pracy. A katalog przychodów ze stosunku pracy, wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W § 2 ust. 1 pkt 26 znajduje się zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Aby móc zastosować to wyłączenie, korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, przewidujących partycypację pracownika w ponoszeniu kosztów nabycia tych świadczeń. Ponadto dana korzyść musi przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi).

Ważne

W sytuacji, gdy świadczenie przyznane pracownikowi jest w całości finansowane przez pracodawcę, stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia. Istotne jest, aby wystąpiła częściowa odpłatność, polegająca na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Zgodnie z brzmieniem omawianego przepisu z podstawy wymiaru składek nie można wyłączyć wypłacanych pracownikom dodatków pieniężnych lub ekwiwalentów pieniężnych w formie dofinansowania do dojazdów do i z pracy w określonej wysokości, która pokrywałaby część kosztów jakie byłyby ponoszone przez pracowników - przepis ten nie obejmuje bowiem dodatków pieniężnych lub ekwiwalentów pieniężnych z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy pracownikom przez pracodawcę. Natomiast składki nie powinny być naliczane od przychodu jaki pracownik uzyskuje korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji przez co należy rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub z transportu organizowanego przez pracodawcę.

Zatem to od sposobu, w jaki zostanie zrealizowane dofinansowanie zależy, czy jego wartość zwiększy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Redakcja

Opracowano na podstawie interpretacji ZUS WPI/200 000/43/1067/2017 z 10.10.2017 r.

Hasła tematyczne: podstawa wymiaru składek, Świadczenia częściowo odpłatne, Świadczenie odpłatne, świadczenie nieodpłatne

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz