16.08.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Dodatek osłonowy: ZUS nie nadąża z realizacją wniosków

 

Dodatek osłonowy, który stanowi wsparcie dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności, miał być wypłacany w dwóch ratach do 31 marca oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r., a także jednorazowo do 2 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października 2022 r. Niestety samorządy muszą czekać nawet 1-2 miesiące na informacje z ZUS o wysokości składki zdrowotnej w celu prawidłowego ustalenia wysokości dochodów w przypadku niektórych emerytów czy też w związku z niewliczaniem 13. i 14. emerytury do wysokości dochodu. Z czego wynika tak długi czas udzielania informacji zwrotnej samorządom przez ZUS? - pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Interpelacja nr 34863 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dodatku osłonowego

Szanowna Pani Minister,

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności. Dodatek miał być wypłacany w dwóch ratach do 31 marca oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r., a także jednorazowo do 2 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października 2022 r.

Docierają do mnie niestety informacje, że samorządy muszą czekać nawet 1-2 miesiące na informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki zdrowotnej w celu prawidłowego ustalenia wysokości dochodów w przypadku niektórych emerytów czy też w związku z niewliczaniem 13. i 14. emerytury do wysokości dochodu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się z następującymi pytaniami:

  1. Z czego wynika tak długi czas udzielania informacji zwrotnej samorządom przez ZUS?
  2. Jakie działania ministerstwo zamierza podjąć, aby emeryci otrzymywali swoje świadczenia bez zwłoki?

 

Posłowie:
Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Rafał Adamczyk, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Robert Obaz, Tadeusz Tomaszewski

22 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34863 w sprawie dodatku osłonowego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 34863 Pani Magdaleny Biejat (Lewica) wraz z grupą posłów, w sprawie dodatku osłonowego, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Od stycznia 2022 r. organy właściwe, które realizują zadania związane z wypłatą dodatku osłonowego - stanowiącego element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - występują do ZUS o dane niezbędne do przyznania tego wsparcia. Od początku roku do ZUS wpłynęło ponad 1,5 mln wniosków o udostępnienie danych. To dwukrotnie większa liczba w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (w szczytowym momencie liczba wniosków do obsługi wzrosła nawet trzykrotnie).

Aby zoptymalizować obsługę klientów w zakresie pozyskiwania danych na potrzeby dodatku osłonowego ZUS podjął szereg działań, których celem była zmiana sposobu przepływu informacji z rozwiązania: „klient - ZUS - klient - organ właściwy”, na rozwiązanie: „urząd - urząd” oraz optymalizacja obsługi bardzo dużej liczby zapytań po stronie ZUS.

Ponadto należy wskazać, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ZUS oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło współpracę w celu optymalizacji procesu udzielania informacji. W wyniku wspólnych działań został opracowany tryb i zasady pozyskiwania danych bez angażowania obywateli wnioskujących o dodatek osłonowy i przy jak najmniejszym zaangażowaniu osób obsługujących sprawy (co wpływa na czas realizacji wniosku). Prowadzono też działania promujące wykorzystanie przez organy właściwe usług automatycznych oraz wniosków elektronicznych o udostępnienie danych. ZUS przygotował instrukcje dla organów właściwych i świadczył dla nich wsparcie przy korzystaniu z tych form komunikacji. ZUS zoptymalizował usługi automatyczne, które dostarczają informacji o wysokości składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców.

Dzięki tym działaniom ponad 8,3 mln zapytań zostało obsłużonych automatycznie.

W celu zapewnienia właściwej obsługi wniosków o dane niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego ZUS zwiększył dwukrotnie liczbę pracowników obsługujących wnioski o udostępnienie danych. Zbudowano też nowe narzędzie dla pracowników, aby usprawnić proces udzielania odpowiedzi na wnioski - do obsługi zapytań o 13 - tą i 14 - tą emeryturę w kwocie netto (takie dane nie były możliwe do pozyskania w prosty sposób w aplikacjach, z których standardowo korzystają pracownicy ZUS).

Mimo tych działań, opracowanie wolumenu wpływających wniosków - z zachowaniem ustawowego terminu - nie zawsze jest możliwe. Tym bardziej, że praktyką stosowaną przez organy właściwe jest ponawianie wniosków, na które nie przekazano jeszcze odpowiedzi.

Należy zaznaczyć również, że w tym samym czasie ZUS jest zobligowany do realizacji wniosków o udostępnienie danych w celach innych niż ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Obecnie w ZUS pozostało do realizacji 17,2 tys. wniosków o udostępnienie danych w zakresie dodatku osłonowego, w tym 5,9 tys. wniosków po terminie. Przy zaangażowanych zasobach oraz założeniu, że bieżący wpływ wniosków pozostanie na obecnym poziomie, należy oczekiwać, że wnioski te zostaną zrealizowane do końca sierpnia 2022 r. Cały czas sytuacja jest monitorowana przez ZUS.

W okresie wrzesień - październik 2022 r. należy oczekiwać kolejnej dużej fali zapytań o dane, z uwagi na to, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy to 31 października 2022 r. Już dziś ZUS podjął próby oszacowania wolumenu wniosków i zaplanowania odpowiedniej organizacji pracy, aby nałożone na niego zadanie udostępniania danych w zakresie ustalania prawa do dodatków osłonowych przebiegało sprawnie i aby obywatele mogli jak najszybciej otrzymać przysługujące im świadczenia.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 11 sierpnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, ministerstwo rodziny i polityki społecznej, dodatek osłonowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...