Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy

Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy zakładającej wprowadzenie dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Projekt został zgłoszony przez posłów z m.in. Konfederacji i Kukiz’15. Jak przekonują projektodawcy, takie rozwiązanie byłoby istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorców i jednocześnie pobudzałoby wzrost gospodarczy.

Projekt przewiduje dwie zmiany o zasadniczym charakterze oraz cały szereg zmian dostosowawczych. Pierwszą z głównych zmian miałoby być poszerzenie obecnej ulgi na start. Preferencja zwalnia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców zaczynających prowadzenie działalności. Projekt zakłada likwidację ograniczenia możliwości korzystania z tej ulgi przez okres 6 miesięcy. W efekcie uprawnienie to stałoby się bezterminowe. Równocześnie przedsiębiorca uzyskałby prawo do złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

W projekcie zaproponowano również modyfikację przepisów w ten sposób, aby regulacje dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie miały zastosowania do przedsiębiorców, którzy zdecydowali się skorzystać z uprawnienia do zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń.

„Przedmiotowe rozwiązania powinny przyczynić się do zwiększenia poziomu wolności gospodarczej w Polsce, a także pobudzić wzrost gospodarczy dzięki uwolnieniu środków pieniężnych przeznaczanych dotychczas na obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Pośrednim skutkiem wprowadzenia zaproponowanych zmian powinien być również dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń prywatnych jako alternatywy dla ubezpieczeń publicznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów z m.in. Konfederacji i Kukiz'15 – projekt ustawy – Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce. Projekt trafił do Sejmu 31 maja 2023 r.

Ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...