Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.01.2022

Dłuższe zwolnienie z PIT dotyczące kredytów hipotecznych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia, które przewiduje dłuższe zaniechanie poboru podatku dochodowego PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie ma dotyczyć dochodów uzyskanych w 2022 r. i kosztować państwo w sumie ok. 157 mln zł.

Jak tłumaczą projektodawcy, nowe rozporządzenie jest związane z negatywnym wpływem zmiany kursu walut obcych na rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce, która w niektórych przypadkach prowadzi do zawierania ugód i umorzeń.

Rozporządzenie zakłada zwolnienie kredytobiorców (osób fizycznych) z obowiązku zapłaty podatku PIT od kwot wierzytelności umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredyt dotyczy jednej inwestycji mieszkaniowej i kredytobiorcy nie skorzystali wcześniej z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową.

Co ważne, zwolnienie obejmie też przychody z tytuły zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie – poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych.

Rozporządzenie przewiduje również, że podatnicy podatku dochodowego CIT będą mogli odliczyć od dochodów kwoty stanowiące równowartość umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku PIT.

„Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT–11 o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Poprzednie tego rodzaju rozporządzenie przewidywało zaniechanie poboru podatku w okresie od początku 2019 do końca 2021 r. Nowy projekt zakłada zwolnienie dotyczące całego 2022 r.

Koszty zwolnienia w 2022 r. szacuje się na ok. 157 mln zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 13 stycznia 2022 r.) Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz