Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.06.2020

Delegowanie pracowników – polskie przepisy będą dostosowane do wymogów UE

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług zostanie dostosowana do unijnych wymogów – wynika z rządowego projektu, który w poniedziałek skierowano do Sejmu. Unijne regulacje zakładają promocję zasady, zgodnie z którą za tę samą pracę w tym samym miejscu przysługiwać powinno to samo wynagrodzenie. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.

„Projekt ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 16), której termin transpozycji mija w dniu 30 lipca 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przewidziano w sumie kilkanaście różnych zmian.

Jedną z ważniejszych zmian będzie modyfikacja katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na teren Polski. Taki pracownik będzie mieć ustawowo zapewnione prawo do: – wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników (zamiast minimalnych stawek płacy); – należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium lub poza terytorium Polski.

Pracownik delegowany na terytorium Polski ma mieć z kolei zapewniony szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia – po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (po złożeniu umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku powiadomienia).

Do polskiego systemu prawnego wprowadzona zostanie też m.in. zasada stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z przepisów krajowych ws. delegowania pracowników (jeśli PIP ustali tzw. pozorne delegowanie).

„Dodatkowo projekt ma na celu zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych, z akt podatkowych i tych, które są objęte tajemnicą skarbową” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 15 czerwca br.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 lipca 2020 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz