22.08.2013: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Delegacje: Dokumentowanie wydatków poniesionych w podróży służbowej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca lutego 2013 r., do rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownik załączał dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczyło to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składał pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Obecnie § 5 ust. 2 rozporządzenia delegacyjnego ma inną treść. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Samo wskazanie, że jako dokumenty służące rozliczeniu w szczególności (czyli nie tylko; jest to jedynie katalog przykładowy) zalicza się nie tylko rachunki i faktury ale również bilety spowoduje rozwianie wątpliwości odnośnie np. dokonywania rozliczeń na podstawie przedstawionych przez pracownika biletów komunikacji miejskiej (zamiast ryczałtu pracodawca może pokryć faktyczne koszty poniesione na jazdy lokalne).

Rozliczeniu służyć w pełni mogą również paragony fiskalne.  Katalog zawarty w nowym rozporządzeniu  nie jest katalogiem opartym na przepisach podatkowych (nie każdy bilet stanowi dowód podatkowy, podobnie z paragonami). Mówimy tutaj o „dokumentach” w znaczeniu potocznym, jako każdym potwierdzeniu dokonania wydatku. Takie rozumienie przepisów dotyczących rozliczania delegacji przedstawiane było również w poprzednim stanie prawnym lecz obecnie zdecydowanie wyraźniej wskazują na to same przepisy.

Marek Rotkiewicz

Tekst pochodzi z publikacji: Delegacje i podróże służbowe - prawo pracy, podatki i ZUS


Zobacz również:

Hasła tematyczne: podróż służbowa, pracodawca, pracownik, faktura, paragon fiskalny, rozliczenie, wydatki, delegacja, dokumentacja, rachunek, dokument

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...