Definicje budowli i budynku. Będą zmiany w ustawach podatkowych

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, która powinna wyeliminować obecne wątpliwości interpretacyjne dotyczące podatków oraz definicji budowli i budynku. Planowane jest m.in. wprowadzenie autonomicznych definicji dla celów podatkowych, bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych.

Szykowana nowelizacja będzie dotyczyć ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym oraz o opłacie skarbowej.

„Obowiązujące od 2003 r. w podatku od nieruchomości definicje budowli i budynku, które odwołują się do przepisów prawa budowlanego, z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne oraz wynikające z nich spory podatkowe, okazały się nieprecyzyjne. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dostatecznej określoności przepisów prawa podatkowego definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak również wyeliminowania ryzyka wpływu zmian prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości” – tłumaczy resort finansów.

Ministerstwo zamierza wprowadzić autonomiczną definicję budowli (bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych), a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (w załączniku do ustawy). Analogicznie wprowadzona zostanie też autonomiczna definicja budynku, co ma zapewnić spójność nowych regulacji.

„Proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony)” – wskazuje resort finansów.

Przewiduje się, że projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...