Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.10.2016

Definicja płatnika składek zostanie rozszerzona

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni definicję płatnika składek. Pojęcie ma zostać uzupełnione o podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Aktualne brzmienie definicji płatnika składek, która zawarta jest w art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie uwzględnia regulacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jak przekonuje resort pracy, w konsekwencji powstają wątpliwości odnośnie podstaw prawnych przekazywania przez – realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE – beneficjentów składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu m.in. stypendium stażowego oraz szkoleniowego.

„Uzupełnienie istniejącej definicji zapewni, że za płatnika zostanie uznany każdy podmiot wypłacający stypendium, bez względu na jego rodzaj (publiczny, prywatny) lub krajową podstawę realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Po nowelizacji ustawy definicja płatnika składek będzie zatem obejmować również podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych UE.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 18 października 2016 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz