Czy warto rejestrować się dla potrzeb VAT, czy lepiej wybrać zwolnienie?

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, nieplanujących sprzedaży w zakresie towarów lub usług, które obligatoryjnie powodują konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, najczęściej pojawia się wątpliwość, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji. Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, przede wszystkim należy poznać profil potencjalnych klientów przedsiębiorcy, to, czy będą nimi przede wszystkim podatnicy VAT, czy też podmioty nieposiadające takiego statusu.

W przypadku, gdy sprzedaż miałaby być prowadzona na rzecz nabywców, którzy nie są podatnikami VAT, korzystniejsze jest, jeśli sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Dzięki temu jego towary lub usługi powinny być dla nich relatywnie tańsze niż kupowane od podatnika VAT.

Przykład:

Pan Marek prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu drobnych remontów w biurach, mieszkaniach itp. nie jest podatnikiem VAT.

Pomalował 100 m2 ścian w cenie 10 zł/m2. Farba była zakupiona przez właściciela mieszkania. Za usługę właściciel zapłacił więc 1000 zł. Taka sama kwota stanowi u pana Marka przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym (jeśli nie wybrał opodatkowania ryczałtem lub w formie karty podatkowej).

Pan Adam prowadzi identyczną działalność. Jest jednak podatnikiem VAT. Gdyby to on wykonał usługę malowania ścian, musiałby uwzględnić w cenie należny podatek VAT, który w przypadku usług wykonywanych w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, i w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, wynosi 8%.

Pan Adam ma trzy możliwości:

  1. 8% VAT może naliczyć od ceny 10 zł/m2; uzyska wtedy przychód, taki jak pan Marek, tj. 1000 zł, ale dla właściciela mieszkania oznaczać to będzie wydatek w kwocie 1080 zł;
  2. 8% VAT może zawrzeć w cenie 10 zł/m2; uzyska wówczas przychód w wysokości 925,93 zł (liczony metodą „w stu”), co będzie odpowiadało cenie netto 9,26 zł/m2; właściciel zapłaci 1000 zł;
  3. może wybrać wariant pośredni pomiędzy 9,26 zł/m2 netto a 10,00 zł/m2 netto; wtedy z jednej strony on uzyska mniejszy przychód, ale z drugiej – właściciela usługa ta będzie kosztowała i tak więcej, niż gdyby zakupił ją od pana Marka.

Korzyści z dobrowolnej rejestracji do VAT

Jeśli sprzedaż ma być dokonywana na rzecz podatników VAT, zdecydowanie najkorzystniejszą opcją jest posiadanie statusu podatnika VAT również przez sprzedawcę. Nabywcy będą mogli odliczyć VAT wykazany na otrzymanych fakturach (jeśli oczywiście zakup ma związek ze sprzedażą opodatkowaną). Będzie on więc dla nich neutralny.

Podatnik zaś będzie mógł w składanej deklaracji VAT pomniejszyć wykazany podatek należny o podatek naliczony, wynikający faktur dokumentujących zakupione towary lub usługi. Odniesie więc wymierną korzyść ekonomiczną, której wartość będzie równa wartości podatku VAT podlegającego odliczeniu.

Pewną niedogodnością może być jedynie konieczność prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu oraz sporządzania deklaracji VAT. Pamiętać jednak należy o tym, że nawet podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT mają obowiązek prowadzenia uproszczonych ewidencji sprzedaży, tak aby możliwe było ustalenie momentu, w którym zostanie przekroczona wartość sprzedaży uprawniająca do korzystania z tego zwolnienia.

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego u przedsiębiorców inwestujących w rozwój firmy

W sytuacji gdy przedsiębiorca będzie ponosił znaczne wydatki inwestycyjne na rozwój działalności, zasadna wydaje się rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego. Przedsiębiorca taki – jako podatnik VAT – będzie miał prawo wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Dzięki temu uzyska zwrot części zainwestowanych kwot.

Oczywiście podatnik musi liczyć się z tym, że będzie również wykazywał podatek należny. Trzeba więc dokładnie przeanalizować, jaka jest oczekiwana wartość sprzedaży, a co za tym idzie – jaki będzie podatek należny oraz jakie będą koszty inwestycji i koszty bieżące, od których będzie można odliczyć podatek naliczony.

Na uwadze trzeba mieć także to, że co do zasady możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT, przy czym może to się wiązać z koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy można powrócić do zwolnienia z VAT?

Co do zasady powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy. Stanowi o tym art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia – ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Od pewnego czasu nie ma już żadnych wątpliwości, że powrót do zwolnienia jest możliwy nie tylko od początku roku kalendarzowego, który przypada po roku, licząc od końca roku, w którym podatnik został vatowcem, lecz także od początku każdego kolejnego miesiąca.

Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT nie dotyczy jednak podatników, którzy wykonują czynności wymienione w wyżej przytaczanym art. 113 ust. 13 ustawy o VAT lub też ich obrót w poprzednim roku przekroczył 200 000 zł.

Podatnik, który wraca do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Powinien tego dokonać – zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 12 ustawy o VAT – w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, czyli do 7. dnia miesiąca, od którego powrócił do zwolnienia z VAT.

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...