12.08.2013: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?

W wyroku z 4 lipca 1978 r. (I PR 45/78) Sąd Najwyższy potwierdził, że w czasie podróży pracownik nie świadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy – chyba, że wykonuje w jej trakcie pracę.

Kolejny istotny wyrok to wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1979 r. (I PRN 30/79), stanowiący, że w czasie podróży służbowej czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem nie jest z reguły czasem pracy i dlatego za taki czas nie przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.

W praktyce należy czas pracy określać następująco:

a) jeżeli w czasie podróży do miejsca delegowania i z miejsca delegowania pracownik nie wykonuje pracy, a podróż ta odbywa się poza zwykłymi, „rozkładowymi” godzinami pracy pracownika, czasu dojazdu nie doliczamy do czasu pracy pracownika;

b) jeżeli w czasie podróży do miejsca delegowania i z miejsca delegowania pracownik wykonuje pracę (np. prowadzi korespondencję, sporządza raporty, zarządza zespołem korzystając ze środków komunikacji elektronicznej), to czas podróży zalicza się w tej części, w której pracownik wykonuje pracę do jego czasu pracy, bez względu na to, czy odbywa się to w rozkładowych godzinach pracy, czy też nie.

 

Zobacz również:

E-kurs: Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja

 

Przykład

Pan Henryk zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy – jego rozkładowe godziny pracy to 8.00 – 16.00. Rozpoczął podróż służbową o godzinie 7.00, na miejsce dojechał o 11.00. Do godziny 17.30 wykonywał czynności serwisowe, a podróż powrotną rozpoczął o 18.00, żeby zakończyć ją o 22.30. W trakcie podróży nie wykonywał żadnych zadań związanych z pracą.

Jako godziny pracy liczą mu się godziny od 8.00 do godziny 17.30. Oznacza to, że przepracował 1.5 godziny, które należy uznać za pracę w nadgodzinach.

Przykład

Pan Adam zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy – jego rozkładowe godziny pracy to 8.00 – 16.00. Rozpoczął podróż służbową o godzinie 7.00, na miejsce dojechał o 11.00. Do godziny 17.30 wykonywał czynności serwisowe, a podróż powrotną rozpoczął o 18.00, żeby zakończyć ją o 22.30. W trakcie podróży powrotnej od godziny 18.00 do 19.00 sporządzał w pociągu raport serwisowy, który zgodnie z ustaleniami z pracodawcą powinien przedstawić następnego dnia rano.

Jako godziny pracy liczą mu się godziny od 8.00 do godziny 17.30 i od godziny 18.00 do godziny 19.00 Oznacza to, że przepracował 2.5 godziny, które należy uznać za pracę w nadgodzinach.

Rozliczenie czasu delegacji

Rozstrzygając dalsze problemy możemy posłużyć się wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04). Wyrok ten stwierdza, iż czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 K.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.

Oznacza to, że samo przebywanie w podróży służbowej nie oznacza automatycznie świadczenia pracy. Ale jednocześnie oznacza, że jeśli podróż odbywa się w rozkładowym czasie pracy, to nawet, jeżeli pracownik w tym czasie nie świadczy rzeczywistej pracy, czas przebywania w delegacji dolicza się do jego normatywnego czasu pracy.

Romuald Gabrysz

Tekst jest fragmentem lekcji z e-kursu: Delegacje krajowe i zagraniczne - teoria i praktyka


Zobacz również:

Hasła tematyczne: czas pracy, kodeks pracy, pracodawca, pracownik, prawo pracy, zatrudnienie, rozliczenie, delegacja, wyjazd służbowy, dyspozycja

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...