Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.05.2015

Czy podatnik ma dostęp do wysłanej e-deklaracji?

W chwili obecnej e-deklaracje mogą być składane za pośrednictwem portalu podatkowego w części ogólnodostępnej. Podatnik wyrażający chęć złożenia w formie elektronicznej zeznania rocznego o osiągniętych dochodach może skorzystać z trzech dostępnych na portalu podatkowym rozwiązań: formularzy interaktywnych, aplikacji „e-Deklaracje Desktop” oraz za pomocą usługi wstępnie wypełnionych zeznań rocznych (PFR). Obecnie, dostęp z wykorzystaniem UPO do złożonej w formie elektronicznej deklaracji zależy od tego, z której ze wskazanych powyżej ścieżek podatnik skorzystał - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Poniżej treść interpelacji:

Interpelacja nr 32404 w sprawie dostępu podatnika do złożonej e-deklaracji PIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wielu Polaków rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pomocą e-deklaracji. Taki sposób rozliczania ułatwia dopełnienie tego obowiązku, o czym świadczy ilość składanych w tej formie deklaracji PIT. W przypadku poprawnego sposobu rozliczenia, na koniec Podatnik otrzymuje tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Złożona w tej formie deklaracja podatkowa "znika" w systemie. Okazuje się bowiem, że jeśli Podatnik nie zapisze kopii PIT (np. przez swoją nieuwagę) nie ma możliwości w następnych dniach "odszukania" jej w systemie i wydrukowania. Taka sytuacja staje się przyczyną problemów dla osób, które nie mają dostępu do swojej deklaracji.

W związku z tym zwracam się do Pana ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy w istniejącym systemie rozliczeń za pomocą e-deklaracji nie byłoby zasadnym wprowadzić stosownych zmian, tak by Podatnik miał dostęp do złożonej e-deklaracji na podstawie UPO?
  2. Czy w rozwiązanie tego problemu nie powinna zostać włączona Krajowa Informacja Podatkowa?

Piotr Łukasz Babiarz
Piotr Krzysztof Ćwik

Odpowiedź na interpelację nr 32404 w sprawie dostępu podatnika do złożonej e-deklaracji PIT

W odpowiedzi na interpelację Posłów na Sejm RP: Pana Piotra Krzysztofa Ćwika oraz Pana Piotra Łukasza Babiarza w sprawie dostępu do złożonej przez podatnika e-deklaracji PIT, uprzejmie informuję co następuje poniżej:

Odnosząc się do pierwszego pytania: „Czy w istniejącym systemie rozliczeń za pomocą e-deklaracji nie byłoby zasadnym wprowadzić stosownych zmian, tak by Podatnik miał dostęp do złożonej e-deklaracji na podstawie UPO?”, informuję, że dostrzeżono potrzebę zapewnienia podatnikowi dostępu do treści deklaracji, która została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obecnie trwają prace nad pełnym wdrożeniem wszystkich funkcjonalności portalu podatkowego, które zapewnią zalogowanym podatnikom dostęp do wszystkich złożonych administracji podatkowej w formie elektronicznej podań oraz deklaracji. Wskazane rozwiązanie pozwoli również na wgląd do bieżących rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym.

W chwili obecnej e-deklaracje mogą być składane za pośrednictwem portalu podatkowego w części ogólnodostępnej. Podatnik wyrażający chęć złożenia w formie elektronicznej zeznania rocznego o osiągniętych dochodach może skorzystać z trzech dostępnych na portalu podatkowym rozwiązań:

  1. formularzy interaktywnych dostępnych pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze. Deklaracje składane drogą elektroniczną w ten sposób mogą zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, a w zależności od ich rodzaju niektóre także zestawem danych autoryzujących;
  2. aplikacji „e-Deklaracje Desktop” umożliwiającej po zainstalowaniu złożenie przez osoby fizyczne formularzy elektronicznych bez podpisu kwalifikowanego, dostępnej pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania;
  3. za pomocą usługi wstępnie wypełnionych zeznań rocznych (PFR), która umożliwia osobom fizycznym złożenie deklaracji na formularzu PIT 37, a która dostępna jest pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr

Obecnie, dostęp z wykorzystaniem UPO do złożonej w formie elektronicznej deklaracji zależy od tego, z której ze wskazanych powyżej ścieżek podatnik skorzystał. Dostęp do deklaracji złożonych przez podatnika w sposób oznaczony powyżej literą „a” nie będzie możliwy.

Deklaracje złożone w sposób wskazany w literze „b” zostaną zapisane na komputerze, z którego została wysłana deklaracja, natomiast dostęp do deklaracji PIT 37 złożonych za pomocą usługi wstępnie wypełnianych zeznań rocznych, o których mowa w literze „c”, jest możliwy w każdym czasie i miejscu pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/_/ po wybraniu opcji „wyszukaj deklarację/wniosek” oraz podaniu adresu e-mail oraz kodu autoryzującego.

Odnosząc się do pytania drugiego: „Czy w rozwiązanie tego problemu nie powinna zostać włączona Krajowa Informacja Podatkowa?”, uprzejmie informuję, że zaangażowanie Krajowej Informacji Podatkowej w kwestie dostępu podatnika do złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji nie jest przewidywane. Docelowym planowanym przez administrację podatkową rozwiązaniem w tym zakresie jest udostępnianie wszystkich dotyczących podatnika dokumentów oraz informacji na portalu podatkowym, które będą widoczne po zalogowaniu.

Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz