Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.06.2020

Czy będzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?

W związku z zamknięciem szkół i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowiązków związanych z nauką zostało przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach muszą oni poświęcać swój dodatkowy czas na wytłumaczenie dzieciom niektórych zagadnień oraz dodatkowe ich przećwiczenie. Ponadto, budżet domowy wielu rodzin został obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozważa wprowadzenie jakiejś formy niewielkiej rekompensaty finansowej bądź dotacji, którą mogliby otrzymywać rodzice uczniów w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta poseł Ministra Edukacji Narodowej.

Zapytanie nr 856 do ministra edukacji narodowej w sprawie dodatkowych kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z prowadzeniem nauczania w systemie zdalnym

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z trwającym od marca br. zamknięciem szkół i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowiązków związanych z nauką zostało przerzuconych na rodziców uczniów. Z jednej strony, w wielu przypadkach muszą oni poświęcać swój dodatkowy czas na wytłumaczenie dzieciom niektórych zagadnień oraz dodatkowe ich przećwiczenie. W klasycznym sposobie nauczania było to realizowane przez nauczycieli w czasie, który uczniowie spędzali na lekcjach. Z drugiej strony - budżet domowy wielu rodzin został obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z nauki zdalnej. Są to chociażby koszty papieru i tuszu związane z koniecznością drukowania dużych ilości materiału, a także koszty połączenia z siecią Internet w przypadku, gdy takowe połączenie nie jest realizowane za pomocą stałego łącza, a np. połączenia mobilnego.

W związku z pytaniami jakie docierają do mnie od rodziców uczniów w niniejszej sprawie, proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie jakiejś formy niewielkiej rekompensaty finansowej bądź dotacji, którą mogliby otrzymywać rodzice uczniów w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki?

Poseł Paweł Szramka

29 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 856 w sprawie dodatkowych kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z prowadzeniem nauczania w systemie zdalnym

Szanowny Panie Pośle,

prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej działania skupiają się na wyposażeniu szkół w sprzęt, natomiast zgodnie z §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 530), organ prowadzący szkołę może użyczyć uczniom i nauczycielom bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

Zakup sprzętu dla szkół jest realizowany w ramach poniższych działań.

Od 1 kwietnia br. samorządy mogą wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w ramach programu pn. Zdalna szkoła. Do rozdysponowania jest kwota 187 mln zł. Działanie jest efektem współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.

Minimalna kwota zwrotu, jaką może otrzymać samorząd to 35 tysięcy, maksymalna - 100 tysięcy złotych. Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby uczniów w gminie lub powiecie. O pieniądze może wnioskować każda gmina i powiat (nie jest wymagany wkład własny).

Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostęp do Internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł.

Działanie jest realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Wniosek złożony do CPPC został maksymalnie uproszczony, a obowiązkowe procedury zredukowane do minimum. Wszystko po to, jak najwięcej samorządów w jak najkrótszym czasie mogło zakupić niezbędny sprzęt do kształcenia na odległość. Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy. Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola.

Na dzień 7 maja 2020 roku 2738 na 2790 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wzięło udział w projekcie.

W związku z dokonanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w przepisach prawa, umożliwiającymi prowadzenie kształcenia na odległość, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z 9 kwietnia br. skierowanym do Marszałków Województw i informującym o uruchomieniu 1 kwietnia br. programu „Zdalna szkoła”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaznaczył, że możliwe jest podejmowanie działań w tym zakresie także ze środków regionalnych programów operacyjnych.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej sugeruje regionom wykorzystanie ewentualnych oszczędności w projektach realizowanych na rzecz szkół w ramach Priorytetów inwestycyjnych 10i, 10iv oraz 10a i uzupełnienie zakresów projektów o działania na rzecz poprawy infrastruktury i wyposażenia szkół (po uzyskaniu zgody instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie). Minister podkreśla w tym kontekście, aby zakupiony sprzęt stanowił wyposażenie szkół, natomiast na czas obowiązkowej pracy zdalnej mógł być użyczany uczniom i nauczycielom.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, operator projektu pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, od 31 marca br. realizuje przyspieszoną z powodu epidemii dostawę do szkół laptopów wraz z szafami do przechowywania i punktami dostępowymi WiFi, które stanowią Mobilne Pracownie Komputerowe - nagrody w konkursie #OSEWyzwanie. Ogółem 12 000 laptopów zostało rozesłanych do ponad 1000 szkół, wskazanych spośród laureatów konkursu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako szkoły o największych potrzebach sprzętowych.

15 maja br. ruszył nabór wniosków w ramach konkursu #zdalnaszkoła+. Jest to kolejny projekt współfinansowany ze środków europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Tym razem 180 mln zł jest przeznaczone na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła rząd przeznaczył już 367 mln zł na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które dzięki temu mogły zakupić sprzęt dla potrzebujących uczniów (na podstawie wprowadzonych przez MEN przepisów, zakupiony sprzęt szkoły mogą nieodpłatnie użyczać uczniom). Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2 .

Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji prowadzili też rozmowy z operatorami sieci komórkowych, których celem było zapewnienie nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego dostępu do Internetu. Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do operatorów sieci komórkowych z prośbą o wprowadzenie bezpłatnego transferu danych dla uczniów i nauczycieli dzięki czemu otrzymają oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki.

Do współpracy przystąpiła m.in. firma UPC Polska - dostawca m.in. szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ramach akcji „Internet dla edukacji” do nauczycieli została skierowana specjalna oferta obejmująca bezpłatny Internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy, bez zobowiązania.

Jednocześnie operatorzy sieci komórkowych, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety Internetu dla uczniów. Sieć Orange udostępniła specjalny pakiet 100 gigabajtów Internetu za złotówkę. Na ten moment zapowiedziane są dwa miesiące akcji. Wystarczy zarejestrować się przez Orange Flex i podać specjalny kod EDUFLEX, by pakiet zaczął działać.

Sieć Play (P4) przygotowała dla uczniów pakiet dodatkowych 10 GB danych. Dotyczy to klientów wszelkich typów usług - abonamentowych, MIX oraz na kartę. Można go aktywować bezpośrednio w aplikacji „Play24".

W sieci T-Mobile każdy klient także uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych paczek Internetu, które sieć przygotowała na okres trwania epidemii.

Operatorzy zobowiązali się również, że będą systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej uczniowie mogli swobodnie korzystać z Internetu.

Ponadto Minister Cyfryzacji prowadzi rozmowy z operatorami sieci komórkowych, aby strony internetowe, z których najczęściej korzystają nauczyciele i uczniowie do realizacji nauczania na odległość, nie konsumowały dostępnego pakietu internetu. Jednocześnie, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono zapis, zgodnie z którym korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu międzynarodowego. Oznacza to, że korzystanie za pośrednictwem internetu np.: z prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych związanych z transmisją danych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć

Warszawa, 18 maja 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz