02.02.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Czternasta emerytura nie będzie corocznym świadczeniem

Wypłatę tzw. 14. emerytury, w listopadzie 2021 r., uregulowała ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432). Ze świadczenia tego, w całości bądź w części, skorzystały osoby pobierające świadczenie podstawowe w kwocie niższej niż 4150,88 zł brutto. Była to jednorazowa wypłata przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Obecnie nie są prowadzone prace mające na celu coroczną wypłatę 14. emerytury - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 30574 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie tzw. czternastej emerytury

Szanowna Pani Minister,

ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wprowadzono tzw. czternastą emeryturę. Przy medialnych zapowiedziach jej wprowadzenia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wskazywał, iż będzie to świadczenie stałe. Tymczasem z wypowiedzi kolejnych polityków rządu Mateusza Morawieckiego wynika, że świadczenie to miało mieć założony jednorazowy charakter.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani z następującymi pytaniami:

  1. Jaki jest Pani pogląd jako ministra rodziny i polityki społecznej na wypłatę tzw. czternastej emerytury jako świadczenia stałego?
  2. Czy w kierowanym przez Panią Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie tzw. czternastej emerytury jako świadczenia stałego? Jeśli tak, jakie są efekty tych prac i kiedy zostaną przedstawione?
  3. Jaki był koszt tzw. czternastej emerytury w 2021 roku i jakie było źródło jego pokrycia?
  4. Jaki może być szacowany koszt wypłaty tzw. czternastej emerytury w 2022 roku?

 

Poseł Michał Wypij

14 stycznia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 30574 w sprawie tzw. czternastej emerytury

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pana Posła Michała Wypija (Porozumienie), przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu znak: K9INT30574, w sprawie tzw. czternastej emerytury, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W ramach prowadzonej polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez resort rodziny i polityki społecznej działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie emerytury i renty. Realizowane w powyższym zakresie działania miały i nadal mają szczególne znaczenie w okresie pandemii COVID-19, stanowiąc w tym trudnym okresie znaczące wsparcie finansowe dla świadczeniobiorców.

Wypłatę tzw. 14. emerytury, w listopadzie 2021 r., uregulowała ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432). Ze świadczenia tego, w całości bądź w części, skorzystały osoby pobierające świadczenie podstawowe w kwocie niższej niż 4150,88 zł brutto. Była to jednorazowa wypłata przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Rozwiązanie to wyszło naprzeciw oczekiwaniom większości świadczeniobiorców stanowiąc wsparcie finansowe szczególnie znaczące dla seniorów pobierających niższe świadczenia emerytalno-rentowe oraz osób pobierających m.in. świadczenia przedemerytalne, renty socjalne czy rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Należy podkreślić, że 14. emerytura to świadczenie o charakterze pozaubezpieczeniowym. Wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wraz z kosztami obsługi) była finansowana ze środków pozaubezpieczeniowego Funduszu Solidarnościowego, natomiast wypłacona przez Zakłady Emerytalne służb mundurowych (wraz z kosztami obsługi) z odrębnych części budżetowych pozostających w dyspozycji właściwych ministrów (tj. z budżetu państwa).

Koszt wypłaty 14. emerytury wyniósł ok. 11 mld zł.

Obecnie nie są prowadzone prace mające na celu coroczną wypłatę 14. emerytury.

Należy jednak wskazać, że od 2020 r. do systemu ubezpieczeniowego wprowadzono coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego tzw. 13. emerytury[1], w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest przedmiotowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura wypłacana jest wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego. Przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w przedmiotowej ustawie. Wypłaty 13. emerytury rozpoczną się w kwietniu 2022 r.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

 

[1] ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808, z późn. zm.)

 

Hasła tematyczne: interpelacja, ministerstwo pracy, rodziny i polityki społecznej, czternasta emerytura

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...