Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.12.2020

Co z podatkiem od wsparcia z tarczy finansowej PFR?

Możliwość dokonania w 2021 roku częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń będzie analizowana we współpracy z PFR. Prowadzone we współpracy z PFR prace nie zostały dotychczas zakończone. Zapewniam jednak, że chcemy wypracować najbardziej korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, mając na uwadze również to, że ewentualne umorzenia otrzymanych przez nich środków z PFR nastąpią dopiero po 12 miesiącach od ich wypłacenia. Kwota wsparcia podlegająca zwrotowi, jest bowiem spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 2028 do ministra finansów w sprawie podatku od wsparcia otrzymanego w ramach tarczy antykryzysowej

Szanowny Panie Ministrze,

mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o zwolnieniu umorzenia środków z tarczy antykryzysowej z podatku rzeczywistość może okazać się zgoła odmienna. Urząd skarbowy wskazuje, że kwota, której przedsiębiorca nie musi zwracać, jest dla niego przychodem i podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju muszą przygotować się na zapłatę PIT od otrzymanych środków. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że dla celów podatku dochodowego pomoc z Tarczy Finansowej traktowana jest tak jak pożyczka. Samo wsparcie nie stanowi dla wnioskodawcy przychodu opodatkowanego PIT, ale umorzenie zwrotu już tak.

Przedsiębiorcy są rozczarowani. Jeszcze kilka miesięcy temu Ministerstwo Finansów dawało nadzieję na zwolnienie z podatku. Informowało, że wspólnie z PFR pracuje nad rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców. Konieczność uiszczenia podatku dochodowego od części subwencji będzie stanowiła dodatkowe obciążenie, tym bardziej dotkliwe w drugiej fali epidemii i przy zamykaniu kolejnych sektorów gospodarki.

Podobny problem związany jest z tarczą 5.0. Wszystko wskazuje bowiem na to, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić podatek od dodatkowego świadczenia postojowego. Kwota świadczenia jest w tym momencie opodatkowana. Przypomina o tym zresztą ZUS na swojej stronie internetowej. To z kolei oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić podatek dochodowy, a dodatkowo uwzględnić kwotę otrzymanego świadczenia w rocznym PIT.

Obowiązek opodatkowania umorzonych subwencji pojawi się dopiero w przyszłym roku. Ale firmy muszą wiedzieć już teraz, czy mają odkładać na podatek.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w ministerstwie trwają prace nad interpretacją przepisów dotyczących podatku dochodowego od umorzonej pomocy udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej?
  2. Dlaczego ministerstwo do tej pory nie przedstawiło wykładni prawa niebudzącej wątpliwości?
  3. Czy umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, co oznacza zgodnie z prawem podatkowym powstanie zobowiązania podatkowego?
  4. Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń?

Poseł Tadeusz Tomaszewski

Gniezno, dnia 17 listopada 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 2028 w sprawie podatku od wsparcia otrzymanego w ramach tarczy antykryzysowej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z zapytaniem nr 2028 Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie podatku od wsparcia otrzymanego w ramach tarczy antykryzysowej, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów trwają prace, we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego przychodu powstałego z tytułu częściowego umorzenia wsparcia otrzymanego z PFR.

W komunikacie z 18 maja 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR jest traktowana jak pożyczka.

Na podstawie obowiązujących przepisów o podatku dochodowym, wypłata środków z PFR (pożyczki) pozostaje dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Kwota otrzymanej pożyczki (na moment uzyskania finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR) nie stanowi bowiem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy PIT1 i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT2). Odpowiednio, wydatki na jej spłatę (w przypadku zwrotu pożyczki) nie podlegają zaliczeniu przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy CIT).

Dopiero umorzenie kwoty pożyczki stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie, z którym to zdarzeniem zasady prawa podatkowego wiążą powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanego przychodu. Jak wynika z przepisów o podatku dochodowym, do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy CIT).

Z tego względu, w komunikacie z 18 maja 2020 roku Ministerstwo Finansów wskazało, że możliwość dokonania w 2021 roku częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń będzie analizowana we współpracy z PFR.

Prowadzone we współpracy z PFR prace nie zostały dotychczas zakończone. Zapewniam jednak, że chcemy wypracować najbardziej korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, mając na uwadze również to, że ewentualne umorzenia otrzymanych przez nich środków z PFR nastąpią dopiero po 12 miesiącach od ich wypłacenia. Kwota wsparcia podlegająca zwrotowi, jest bowiem spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji.

Uprzejmie informuję również, że przedsiębiorcy nie będą musieli zapłacić podatku od dodatkowego świadczenia postojowego. Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego wynika z art. 15zs1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych3. Świadczenie to zostało zwolnione od podatku dochodowego w efekcie zmiany art. 52m ustawy PIT dokonanej ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw4. Zwolnienie weszło w życie 1 grudnia 2020 r. i znajduje zastosowanie do dodatkowego świadczenia postojowego otrzymanego lub postawionego do dyspozycji od 15 października 2020 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 17 grudnia 2020 r.

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

4 Dz. U. poz. 2123.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz