Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2020

Co dalej z projektem nowej Ordynacji podatkowej?

Od wielu lat eksperci i podatnicy podkreślają potrzebę uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje miały zagwarantować odpowiednie prawa podatnikom i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe miały być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie zapewniać efektywny pobór należnych podatków. Wiosną 2019 roku przygotowany przez komisję projekt nowej Ordynacji skierowano do Sejmu, ale nie został uchwalony przed upływem jego kadencji, w tej natomiast dalsze prace legislacyjne nad nim zawieszono.

Interpelacja nr 10499 do ministra finansów w sprawie projektu nowej Ordynacji podatkowej

Szanowny Panie Ministrze,

od wielu lat eksperci i podatnicy podkreślają potrzebę uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej, która m.in. upraszczałaby procedury skarbowe, generowała oszczędności w administracji podatkowej, a także precyzowała zasady kontroli skarbowej. W związku z tym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. powołano 17-osobową komisję ekspertów ds. kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego. Przez 5 lat wydano z budżetu państwa na jej działanie ok. 4 mln zł. Nowe regulacje miały zagwarantować odpowiednie prawa podatnikom i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe miały być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie zapewniać efektywny pobór należnych podatków. Wiosną 2019 roku przygotowany przez komisję projekt nowej ordynacji skierowano do Sejmu, ale nie został uchwalony przed upływem jego kadencji, w tej natomiast dalsze prace legislacyjne nad nim zawieszono.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Jak resort ocenia wspomniany projekt i czy zamierza rekomendować dalsze prace nad nim, a jeśli tak, to kiedy?

Poseł Krzysztof Piątkowski

31 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 10499 w sprawie projektu nowej Ordynacji podatkowej

W związku z interpelacją nr 10499 z 3 września 2020 r. Pana Posła Krzysztofa Piątkowskiego w sprawie projektu nowej ustawy - Ordynacja podatkowa, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów były prowadzone prace legislacyjne nad rządowym projektem powyższej ustawy (nr UD409 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, dalej: „projekt NOP”).

Projekt NOP w swojej pierwotnej wersji został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Projekt NOP 28 lutego 2019 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, natomiast 28 maja 2019 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. 4 czerwca 2019 r. projekt NOP wpłynął do Sejmu (numer druku sejmowego: 3517 - Sejm VIII kadencji).

Projekt NOP przeszedł cały rządowy proces legislacyjny, jednak ze względu na upływ VIII kadencji Sejmu nie doszło do uchwalenia nowej ustawy - Ordynacja podatkowa. Nie oznacza to rezygnacji z ustawy. Ustawa - Ordynacja podatkowa jest fundamentalnym aktem dla całego systemu podatkowego, dlatego projekt NOP wymaga szczegółowego przeglądu, m.in. pod kątem jego aktualności w świetle zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego okresu vacatio legis.

Projektem, który znacznie wpływa na propozycje zawarte w projekcie NOP, jest rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 239). Prace nad tym projektem są prowadzone w Sejmie od lutego 2020 r. Obecnie projekt jest przedmiotem prac sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Ostateczny kształt przyszłej ustawy o doręczeniach elektronicznych w istotnym stopniu wpłynie na zawartość merytoryczną projektu NOP. Stąd nie jest rekomendowane podejmowanie prac nad projektem NOP przed zakończeniem procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 239).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 17 września 2020 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, nowa ordynacja podatkowa

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz