Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.09.2016

Cesja umowy leasingu - skutki w PIT

Przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego oznacza, iż należy badać, czy na dzień cesji umowa ta stanowi dla tego podmiotu podatkową umowę leasingową spełniającą warunki określone w ustawie PIT.

W sytuacji, gdy dochodzi jedynie do zastąpienia jednej strony umowy przez inny podmiot, a pozostałe postanowienia umowy, takie jak np. długość czasu trwania umowy czy wartość opłat leasingowych nie ulegną zmianie, wówczas uważa się, że nie dochodzi do przerwania biegu samej umowy leasingu, a jedynie do zastąpienia jednej strony tej umowy przez inny podmiot – zasada taka obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Uwaga: do umów zawartych przed 1 stycznia 2013 r. stosować należy zasady obowiązujące do końca 2012 r.

Jeżeli oprócz zmiany strony umowy nastąpiły jeszcze inne zmiany, wówczas umowa taka powinna być oceniana - dla celów podatkowych - jako nowa umowa.

Konsekwencje dla dotychczasowego korzystającego:

 • do przychodów zalicza ewentualnie dokonane spłaty ze strony nowego korzystającego. Spłaty te mogą dotyczyć opłaconych składek ubezpieczeniowych, czynszu inicjalnego, rat leasingowych itp.,
 • do kosztów zalicza, wydatki dotyczące zawartej umowy leasingu, takie jak np. raty leasingowe, składki na ubezpieczenie – pozostają bez zmian – nie ma obowiązku dokonywania korekt dotychczasowych kosztów dotyczących umowy leasingu,
 • w sytuacji rozliczania czynszu inicjalnego "w czasie" do kosztów można zaliczyć jednorazowo pozostały do rozliczenia czynsz. Dotychczasowy korzystający, otrzymany zwrot części czynszu inicjalnego, zaliczy do przychodów .

 

Konsekwencje dla nowego korzystającego

 1. Jeżeli umowa po cesji spełnia warunki umowy leasingu podatkowego, to nowy korzystający ma prawo stosować wszystkie zasady dotyczące korzystania z umów leasingu. Opłaty leasingowe zalicza w koszty, nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku samochodu osobowego, ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po preferencyjnej cenie itp.
 2. Jeżeli po cesji umowa nie spełnia warunków podatkowej umowy leasingu, to umowę taką traktuje się jak umowę najmu lub dzierżawy. Powoduje to np.:
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych, a więc wydatki związane z bieżącą eksploatacją, takie jak np. zakup paliwa, mycie, parkowanie, zakup oleju, remont, ubezpieczenie będą limitowane "kilometrówką",
  • brak możliwości wykupienia po cenie preferencyjnej,
  • raty leasingowe można zaliczać do kosztów traktując je jako koszt najmu/dzierżawy.
 3. Jeżeli nowy korzystający, w związku z cesją umowy leasingu, dokonuje wpłaty tzw. odstępnego na rzecz dotychczasowego korzystającego, to może zaliczyć ten wydatek do kosztów:
  • jednorazowo - w przypadku prowadzenia KPiR,
  • jednorazowo - w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli wpłata odstępnego nie zniekształci istotnie wyniku finansowego lub rozliczać w czasie.

www.mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz