14.08.2013: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Ceny transferowe. Powiązania rodzinne i wynikające ze stosunku pracy

Podmiotami powiązanymi są również podmioty, w których występują powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) albo wynikające ze stosunku pracy bądź majątkowe między podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające bądź kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Przykład:
Pan Adam jest członkiem zarządu w spółce Eden. Jego żona, pani Ewa, jest członkiem zarządu w spółce Duo.
Spółki nie są ze sobą powiązane kapitałowo, ale przez fakt powiązań rodzinnych będą uważane za podmioty powiązane.

Podkreślmy, że przepisy dotyczące podmiotów powiązanych stosuje się także do określania dochodów położonego w Polsce zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa.

Ustalenie powiązań o charakterze osobowym może być trudne. Wymaga wiedzy na temat zasobów ludzkich i stosunków panujących między ludźmi na zewnątrz organizacji. Przy identyfikacji powiązań osobowych należy brać pod uwagę charakter stosunków występujących między podmiotami oraz ich siłę zależności, a także możliwość wywierania wpływu jednego podmiotu na drugi.

Paradoksalnie ustalenie istnienia powiązań osobowych wydaje się łatwiejsze dla mniejszych firm, w których relacje personalne odgrywają większą rolę. Jednakże często mniejsze podmioty nie są świadome tego, że istnienie powiązań osobowych może mieć wpływ na ich rozliczenia z fiskusem.

W dużych firmach, będących częścią grup podmiotów, ze względów oczywistych powiązania osobowe trudniej jest zidentyfikować. Może wynikać to z niewłaściwej komunikacji wewnątrz firmy lub z braku procedur umożliwiających poznanie i kontrolę tego zagadnienia.

Przykład:
Spółka Roboty Budowlane S.A. posiada udział w kapitale zakładowym spółki Ocieplenia sp. z o.o. w wysokości 4,7%. Między ww. spółkami nie występują powiązania osobowe ani rodzinne, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem dominującym w obu spółkach jest spółka Prestiż S.A. – jest ona właścicielem 75% akcji w spółce Roboty Budowlane S.A. i posiada 47,2% udziałów w Ocieplenia sp. z o.o.
Czy Ocieplenia sp. z o.o. i Roboty Budowlane S.A. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Spółki Ocieplenia sp. z o.o. i Roboty Budowlane S.A. są podmiotami powiązanymi w sposób pośredni (poprzez wspólnego udziałowca) udziałem wynoszącym 47,2% – spełniają więc warunki do uznania ich za podmioty powiązane.

Mariusz Makowski

Tekst pochodzi z publikacji: Ceny transferowe i dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), podmioty powiązane, ceny transferowe, dokumentacja podatkowa, dochód, podatnik, dokumentowanie, dokumentacja, szacowanie, transakcja, powiązania

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...