Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

27.10.2021

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - z uwzględnieniem zmian z pakietu "Polski Ład"

W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowiązujące od 1.1.2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

W 2018 r. zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC). Od 2019 r. weszły w życie kolejne, rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje i zmieniając istniejące rozwiązania. Kolejna grupa zmian ma związek z trwającą pandemią COVID-19.

W 2021 r. pojawiły się zmiany kolejne, a dodatkowo, gruntowna modyfikacja systemu podatkowego, w ramach Polskiego Ładu wpływa również w sposób znaczący na regulacje dotyczące cen transferowych i sporządzania dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw obszernym zmianom w przepisach zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych.W szczególności szkolenie poświęcone zostanie zmienionym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 i od 2019 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji TP-R, skupiając się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Ponieważ wielu podatników będzie w tym roku po raz pierwszy składało dokumentacje na podstawie nowych przepisów, warto poznać zasady ich sporządzania.

Dodatkowo - przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczących obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Ostatnią część szkolenia poświęcamy omówieniom regulacji w tamach tzw. Polskiego Ładu. 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »