Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

24.09.2021

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2021 r.

Ustawodawca w ostatnich latach nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Kolejne zmiany wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji. Zmieniły się również zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC). 

 
 

W kolejnych latach weszły w życie następne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje i zmieniając istniejące rozwiązania. Kolejna grupa zmian ma związek z trwającą pandemią COVID-19. A w 2021 r. pojawiają się zmiany kolejne.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie zmienionym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 i od 2019 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji TP-R, skupiając się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. Ponieważ w roku 2020 podatnicy będą po raz pierwszy składali dokumentacje na podstawie nowych przepisów, warto poznać zasady ich sporządzania. Dodatkowo - przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczących obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

 

1. Podmioty powiązane

1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 r. - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

- regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych".

1.4 Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.

3. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.

3.1 Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

3.2 Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

3.3 Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

3.4 Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

4. Metody szacowania cen transferowych

4.1 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

4.2 Metoda ceny odsprzedaży

4.3 Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

4.4 Metody zysku transakcyjnego

4.5 Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. - metoda techniki wyceny

4.6 Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

4.7 Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

5. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

5.1 Rodzaje porozumień

5.2 Dokumenty załączane do wniosku

5.3 Postępowanie w sprawie porozumienia

5.4 Decyzja w sprawie porozumienia

6. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

6.1 Dokumentacja cen transferowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

6.1.1 Dokumentacja podstawowa, "lokalna"

6.1.2  Analiza porównawcza

6.1.3  Dokumentacja centralna "master-file"

6.1.4  Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP

6.1.5  "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

6.2 Zmiany obowiązujące od 2019 r.

6.2.1 Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji

6.2.2 Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej

6.2.3 Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej

6.2.4 Dopuszczenie innych metod szacowania cen

6.2.5 Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej

7. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

7.1 Nieuznanie części kosztów

7.2 Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych

7.3 Odpowiedzialność karna skarbowa

8. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »