Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.03.2021

Brak faktury korygującej a korekta podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. pakiet SLIM VAT, który między innymi dokonał zmian w sposobie rozliczania korekt podatku naliczonego. Wskutek zmian, do korekty podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie przez nabywcę faktury korygującej. Niemniej, obowiązkowe jest spełnienie innych przesłanek.

Sposób dokonania korekty podatku naliczonego został uregulowany na nowo w przepisie art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Jak można zauważyć, przywołany przepis w ogóle nie uzależnia obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od posiadania, bądź otrzymania faktury korygującej. Natomiast obowiązek zachodzi, jeżeli zostaną spełnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania, które zostały uzgodnione między stronami danej transakcji. Zatem, ustawodawca uzależnia dokonanie korekty od wystąpienia zdarzeń faktycznych.

Wcześniejsze zasady, które obowiązywały do końca 2020 r. zakładały, że podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego, jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą, w rozliczeniu za okres, w którym fakturę taką otrzymał. Wobec zmiany, aktualnie podatnik nie powinien czekać z korektą rozliczenia na otrzymanie faktury korygującej, lecz dokonać korekty od razu po spełnieniu uzgodnionych warunków korekty.

Przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania należy rozumieć ustalenie przez strony okoliczności, które będą warunkowały zmianę ceny lub czynników wpływających na cenę. Uzgodnienie może być zawarte przykładowo w regulaminie sprzedaży, ogólnych warunkach handlowych, umowy o współpracę. Więc uzgodnienia mogą być regulowane na etapie zawierania współpracy lub w trakcie jej trwania i mieć postać spisanych zasad wzajemnych rozliczeń, w tym przypadków ich korygowania. Jednakże zawieranie porozumień nie jest konieczne. Do uzgodnienia może dojść również spontanicznie, przykładowo wskutek reklamacji towaru. Do uzgodnienia dojdzie zatem, kiedy strony transakcji wypracują porozumienie co do skutków reklamacji, choćby wartości obniżonej ceny.

Natomiast spełnienie warunków oznacza faktyczne wystąpienie, ziszczenie się ustalonych okoliczności warunkujących korektę rozliczenia. Zatem przykładowo, jeżeli strony transakcji uzgodniły przy określaniu norm współpracy, że sprzedawca przyzna kupującemu rabat po zamówieniu 1000 sztuk towaru, to spełnienie uzgodnionego warunku następuje z chwilą zamówienia tysięcznej sztuki towaru. Natomiast w sytuacjach, których strony nie czyniły uprzednich uzgodnień spełnienie warunków może być tożsame w czasie z ich uzgodnieniem. Więc przykładowo, gdy kupujący zgłosi reklamację towaru a sprzedawca reklamację uzna i zwróci kupującemu część kwoty, to w jednym czasie dochodzi do uzgodnienia i spełnienia warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania.

Podsumowując, podatnik będący nabywcą, nie powinien czekać z korektą odliczonego podatku do czasu otrzymania faktury korygującej. Sam fakt otrzymania faktury nie ma znaczenia dla zaistnienia obowiązku dokonania korekty. Obowiązek rodzi spełnienie uzgodnionych warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania. Przy braku faktury korygującej rozliczenie korekty można dokonać na podstawie dokumentu wewnętrznego.

Paweł Terpiłowski

Radca prawny, kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz