Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

31.10.2014

Bony dla pracowników i emerytów a rozliczenie PIT

Pracodawca sfinansował z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bony dla obecnych pracowników oraz dla emerytów, których wcześniej łączył z zakładem pracy stosunek pracy. Czy takie świadczenia stanowią przychód dla pracowników i emerytów podlegający opodatkowaniu, czy też korzystają ze zwolnienia od podatku?

W myśl regulacji podatkowych, zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. W przedstawionym pytaniu pracownikom zostały przyznane bony. Zatem należy stwierdzić, że wartość paczek świątecznych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, w ramach ww. limitu. Natomiast ewentualna nadwyżka ich wartości ponad kwotę 380 zł oraz wartość bonów będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Natomiast w przypadku bonów otrzymanych przez emerytów będzie mieć zastosowanie regulacja, zgodnie z którą wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Zatem do wartości bonu otrzymanego przez emeryta będzie miało zastosowanie powyższe zwolnienie, o ile łączna wartość świadczeń otrzymanych przez emeryta w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 2.280 zł. Jeśli otrzymane świadczenia przekroczą limit określony w powołanym przepisie, wówczas od nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł należy pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

www.mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz