Błędny NIP na fakturze a korekta JPK_VAT

W sytuacji gdy błąd w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie już po złożeniu pliku JPK i w jego następstwie nabywca wystawi notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, należy złożyć korektę pliku JPK, błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT. Korekty w takiej sytuacji wymagała będzie tylko część ewidencyjna pliku JPK. Korektę JPK_VAT należy złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że czasami po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np. zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w zakresie korekty NIP. Dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie. Zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia. W związku z faktem, że program, z którego przedsiębiorca korzysta nie pozwala (jest to technicznie niemożliwe) na zmianę w pliku JPK wyłącznie danych nabywcy/numeru zamówienia na fakturze dotychczas w takich sytuacjach wystawiał fakturę korektę „do zera” i następnie generował kolejny dokument księgowy już na prawidłowe dane. Poza poprawionymi danymi nowa faktura nie różni się niczym innym od faktury pierwotnej (tj. wyzerowanej).

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w związku z koniecznością zmiany danych nabywcy (np. w zakresie NIP) lub innych danych nie mających wpływu na wysokość podatku (np. numer zamówienia, informacji o lokalizacji toolingu) i skorygowaniem pierwotnej faktury sprzedaży do zera oraz wystawieniem nowej faktury na poprawione dane nabywcy może oba te dokumenty ująć w deklaracji JPK za okres kiedy pierwotnie nastąpiła sprzedaż korygując jedynie część ewidencyjną JPK.

Zdaniem przedsiębiorcy, w przypadku gdy powstała konieczność zmiany danych nabywcy na fakturze np. w zakresie NIP i pierwotna faktura została „wyzerowana” a następnie została wystawiona nowa faktura sprzedaży na poprawione dane prawidłowe jest ujęcie obu tych dokumentów tj. faktury korygującej 100% in minus i nowej faktury z prawidłowymi danymi w pierwotnym okresie tj. wtedy kiedy faktycznie nastąpiła sprzedaż. Korekcie będzie podlegała jedynie część ewidencyjna pliku JPK_VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Faktura powinna być skorygowana poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonane poprzez:

  • wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury),
  • wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi.

Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył towar/usługę).

Nabywca powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą.

Podsumowując, faktura powinna zostać sporządzona w sposób bezbłędny i rzetelny oraz odzwierciedlać zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce. Jednakże gdy na wystawionej fakturze zostanie popełniony błąd, to strony transakcji zobowiązane są do jej poprawienia. Błędne dane na fakturze można skorygować przez wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej. Fakturę korygującą wystawia się w celu podania właściwych i poprawnych danych, w tym także numeru NIP nabywcy.

Zatem, w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np. zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w zakresie korekty NIP a dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie, gdyż zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia, to przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy.

Skorygowanie faktury nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi. Fakturę korygującą „do zera” wystawia się w przypadku, gdy nie doszło do dokonania dostawy lub wykonania usługi. Jednak sytuacja taka u przedsiębiorcy nie występuje. W konsekwencji wystawienie kolejnego dokumentu w postaci nowej faktury, która zawiera co prawda prawidłowe dane, jest nieprawidłowe.

Przedsiębiorca podał, że w związku z faktem, że program, z którego korzysta nie pozwala (jest to technicznie niemożliwe) na zmianę w pliku JPK wyłącznie danych nabywcy/numeru zamówienia na fakturze dotychczas w takich sytuacjach wystawiał fakturę korektę „do zera” i następnie generował kolejny dokument księgowy już na prawidłowe dane. Poza poprawionymi danymi nowa faktura nie różni się niczym innym od faktury pierwotnej (tj. wyzerowanej).

Odnosząc się do powyższego, należy podkreślić, że trudności techniczne prawidłowego rozliczenia podatku VAT mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na kwestie podatkowe. Nie można bowiem interpretować przepisów prawa podatkowego przez pryzmat udogodnień sfery techniczno-organizacyjnej, jakie niesie ze sobą w praktyce stosowanie określonej normy prawnej.

Przechodząc do kwestii ujęcia wystawionej faktury korygującej dane nabywcy np. NIP, należy wyjaśnić, że w sytuacji gdy błąd w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie już po złożeniu pliku JPK i w jego następstwie nabywca wystawi notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, należy złożyć korektę pliku JPK, błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT. Korekty w takiej sytuacji wymagała będzie tylko część ewidencyjna pliku JPK.

Zatem w opisanej sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT wykazano błędne dane nabywcy - błędny NIP, wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT.

W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty - zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy (storno), jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy (zapis z prawidłowymi danymi oraz numerem faktury pierwotnej).

Jednocześnie korektę JPK_VAT w zakresie zmiany adresu należy dokonać w przypadku dokonywania innych zmian, sama zmiana adresu nie rodzi konieczności korekty JPK_VAT.

Korektę JPK_VAT należy złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

 

Interpretacja indywidualna z 2 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...