Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.02.2020

Biała lista VAT to problem dla nowych i zwolnionych z podatku firm

Wprowadzony 1 września 2019 r. wykaz informacji o podatnikach VAT, tzw. biała lista podatników VAT, może być skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahentów oraz zapobiegania oszustwom podatkowym. Jednak obowiązujące od 1 stycznia sankcje za przelew za transakcję przekraczającą 15 tys. zł na rachunek niefigurujący w wykazie podatników VAT uderzają w tych przedsiębiorców, którzy na liście się nie znaleźli, bo albo są zwolnieni z VAT, albo dopiero zaczynają działalność i czekają kilka miesięcy, czasem nawet rok, na rejestrację do VAT. Kontrahenci nie chcą bowiem ryzykować przelewów na rachunki podmiotów niefigurujących na białej liście.

Interpelacja nr 1676 do ministra finansów w sprawie problemów przedsiębiorców zwolnionych z VAT oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w związku z jednolitym wykazem podatników

Szanowny Panie Ministrze,

wprowadzony 1 września 2019 r. wykaz informacji o podatnikach VAT, tzw. biała lista podatników VAT, może być skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahentów oraz zapobiegania oszustwom podatkowym. Jednak obowiązujące od 1 stycznia sankcje za przelew za transakcję przekraczającą 15 tys. zł na rachunek niefigurujący w wykazie podatników VAT uderzają w tych przedsiębiorców, którzy na liście się nie znaleźli, bo albo są zwolnieni z VAT, albo dopiero zaczynają działalność i czekają kilka miesięcy, czasem nawet rok, na rejestrację do VAT. Kontrahenci nie chcą bowiem ryzykować przelewów na rachunki podmiotów niefigurujących na białej liście.

W związku z powyższym stanem faktycznym, działając w oparciu o art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę o informację:

Jakie kroki resort zamierza podjąć w związku z tą sytuacją, w szczególności zaś czy resort rozważa uzupełnienie wykazu o podatników, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne i czekają na weryfikację, oraz o podatników zwolnionych z VAT (bądź stworzenie odrębnej listy dla tych ostatnich)?

Poseł Krzysztof Piątkowski

26 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1676 w sprawie problemów przedsiębiorców zwolnionych z VAT oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w związku z jednolitym wykazem podatników

W związku z przesłaną interpelacją nr 1676 Pana Krzysztofa Piątkowskiego Posła na Sejm RP w sprawie problemów przedsiębiorców zwolnionych z VAT oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w związku z jednolitym wykazem podatników uprzejmie wyjaśniam.

Od 1 września 2019 r. zaczął funkcjonować Wykaz podatników VAT wprowadzony ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1018 z późn. zm.), w którym publikowane są m. in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Tym samym kontrahent dokonujący zapłaty za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny, co do zasady może a nawet powinien sprawdzić czy rachunek uwidoczniony na fakturze widnieje w wykazie.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek dotyczący dokonywania płatności na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK znajdujące się w Wykazie odnosi się do faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych, co oznacza, że obowiązek ten nie będzie miał zastosowania do płatności wynikających z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 tej ustawy.

Należy podkreślić że od dnia 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji rachunku wskazanego na fakturze i dokonanie wpłaty na rachunek podatnika VAT czynnego spoza wykazu powoduje negatywne konsekwencje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz poniesienie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w części dotyczącej podatku VAT.

Uwolnienie się od wskazanych wyżej konsekwencji w sytuacji dokonania zapłaty należności na rachunek spoza wykazu następuje poprzez złożenie zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty i wskazaniu takiego rachunku, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Oznacza to między innymi możliwość uwolnienia się od konsekwencji podatkowych w sytuacji dokonywania płatności zobowiązań w stosunku do podmiotów oczekujących na rejestrację do Wykazu podatników VAT.

Natomiast w sprawie terminu rejestracji podatników VAT uprzejmie informuję, że obowiązkiem organu podatkowego jest dokonanie weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz podjęcie czynności mających na celu ustalenie czy zgłoszenie to zostało złożone przez podmiot, którego działania faktycznie skierowane są na działalność gospodarczą.

Zatem rejestracja podatnika nie jest wyłącznie formalną czynnością. Podejmowane przez organ podatkowy działania weryfikacyjne stanowią pierwszą barierę wykluczającą wpisanie nieuczciwych podatników do rejestru podatników podatku VAT, którego utrzymanie w aktualnym stanie i na rzetelnym poziomie jest celem nadrzędnym. Chroni on bowiem m.in. interesy uczciwych podatników, którzy przy jego pomocy mogą zweryfikować swojego potencjalnego kontrahenta.

Należy zatem zauważyć, że efektywna współpraca podatnika z organem podatkowym może zapewnić dokonanie rejestracji w możliwie najkrótszym terminie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 20 lutego 2020 r.

Hasła tematyczne: rozpoczynanie działalności, ministerstwo finansów, rachunek bankowy, interpelacja, zwolnienie podmiotowe, rejestr (wykaz) podatników vat (biała lista podatników vat)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz