11.08.2022: Kasy fiskalne

Bezgotówkowa forma płatności a rejestracja transakcji w kasie

 

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej obowiązuje m.in. przy płatnościach przelewem. Oznacza to, że paragon nie będzie mógł być drukowany o ile sprzedaż w sposób łączny spełni trzy warunki: stanowi świadczenie usług, nabywca dokonał płatności za pośrednictwem poczty, banku, SKOK-u, a usługodawca prowadzi ewidencję dzięki której można bezbłędnie połączyć sprzedaż z płatnością. Jako zapłatę rozumieć należy nie tylko tradycyjny przelew, lecz również płatność szybkim przelewem, a także wszelkie inne dostępne rodzaje płatności bezgotówkowych, np. kartą.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wszelkie transakcje realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być objęte ewidencją sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenia w sprawie stosowania kas rejestrujących stanowiły i nadal stanowią drogę wiodącą do osiągnięcia tego celu.

W tym właśnie kontekście postrzegać również należy obowiązek zintegrowania przez tego rodzaju sprzedawców kas rejestrujących on-line przez nich prowadzonych z terminalami płatniczymi czy też wcześniejszy nakładający powinność zapewnienia bezgotówkowej zapłaty przy ewidencjonowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, przy użyciu terminalu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Instrumentem płatniczym jest środek płatniczy, który nie jest banknotem ani monetą, lecz jednocześnie stanowiący sposób dokonania transakcji w ramach transferu środków pomiędzy dwoma podmiotami.

Ustawa o usługach płatniczych zawiera określenie instrumentu płatniczego jako zbioru, który trudno poddać jednoznacznej kwalifikacji. Postęp jaki dokonuje się w tej dziedzinie sprawia, że powstają coraz to nowe formy takich instrumentów nie poddających się prostemu usystematyzowaniu.
Można jednak wskazać instrumenty bardziej i mniej popularne. Tym najpopularniejszym jest niewątpliwie karta płatnicza. Jest to z całą pewnością coś co kojarzy się najbardziej z pojęciem instrumentu płatniczego. W podstawowym zastosowaniu służy do regulowania transakcji oraz pobierania gotówki z bankomatu. Są różne rodzaje kart a najpopularniejszy podział to karta debetowa oraz karta kredytowa. Możliwy jest też podział ze względu na jej techniczne cechy a więc nie tylko istnienie w formie plastikowego prostokąta.

Drugim co do popularności instrumentem są przelewy elektroniczne, dzięki którym możliwe stało się całkowite porzucenie wizyt w oddziałach banków.

Pojęcie „instrument płatniczy” ma zakres szerszy niż mogłoby się wydawać. W zasadzie obejmuje ono wszelkie urządzenia oraz procedury, które dają możliwość realizacji zlecenia płatniczego. Jest to pojęcie na tyle szerokie, iż trudno byłoby zamknąć je w wąskich ramach, ograniczając do konkretnych urządzeń czy technologii. Ogólnie można stwierdzić, że dana norma odnosi się do wszystkich form rozliczeń bezgotówkowych, które w chwili dokonywania rejestracji w kasie fiskalnej mogłyby zostać zakwalifikowane następująco:

  • przelew,
  • karta,
  • płatność mobilna.

Zatem są to płatności dokonywane poprzez terminal POS (point of sale) jak i bez niego z pomocą przelewu kart płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych). Wynika z tego, że przez płatności bezgotówkowe rozumiane są płatności otrzymane z użyciem instrumentów płatniczych czyli karty, płatności mobilnej czy polecenia przelewu. Wynika z tego, iż warunek o którym mowa w art. 19a Prawa przedsiębiorców (zapewnienie płatności przy użyciu instrumentu płatniczego) daje nie tylko zapłata przez terminal płatniczy. Zatem warunek ten przedsiębiorca spełnia także w sytuacji gdy terminala płatniczego nie posiada.

Stworzenie możliwości zapłaty bezgotówkowo jest obowiązkiem wyłącznie przedsiębiorców i to nie wszystkich. Dotyczy to tych z nich, którzy używają kas rejestrujących działających w trybie on-line a więc przekazujących na bieżąco dane do Centralnego Repozytorium Kas, ale też takich stosujących urządzenia starego typu. Obowiązek ten nie odnosi się do podatnika VAT, który przedsiębiorcą nie jest. Nie jest więc wyznaczony dla podmiotów prowadzących wyłącznie rolniczą działalność lub też będących samorządowymi instytucjami kultury. Nawet w przypadku gdy stosuje kasę rejestrującą. Oznacza to, że taki podatnik nie będzie musiał instalować terminala płatniczego lub w jakikolwiek sposób zapewnić możliwości dokonywania zapłaty przy jego użyciu.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących zawiera szereg ulg od ich stosowania w określonych okolicznościach. Najpopularniejsze są zwolnienia z obowiązku stosowania kasy w płatnościach przelewem, drugie zaś to sprzedaż wysyłkowa.

Szczegółowe warunki tego zwolnienia określone zostały w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonanie czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie tego rodzaju obowiązuje przy płatnościach przelewem w przypadku spełnienia wszystkich określonych w ww. przepisie rozporządzenia przesłanek. Skutkuje to tym, iż paragon z kasy fiskalnej nie będzie mógł być drukowany o ile sprzedaż w sposób łączny spełni trzy warunki:

  • stanowi świadczenie usług,
  • nabywca dokonał płatności drogą elektroniczną,
  • podatnik prowadzi ewidencję dzięki której można bezbłędnie połączyć sprzedaż z płatnością.

Warto zaznaczyć, że jako zapłatę za pośrednictwem banku, SKOK-u rozumieć należy nie tylko tradycyjny przelew, lecz również płatność szybkim przelewem jak również poprzez wszelkie dostępne rodzaje płatności np. kartą. Bierze w nich bowiem udział bank.

Za płatność na rachunek sprzedawcy nie będzie mogła być uznana płatność kartą poprzez terminal płatniczy. Tego rodzaju zapłata ma bowiem znamiona płatności gotówkowej i nie jest uznawana za płatność na rachunek. Zatem nie daje ona uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego we wspomnianej wyżej poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

 

Adam Okonkwo

 

Hasła tematyczne: płatności bezgotówkowe, zwolnienie z kas, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...