Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.07.2019

Będzie łatwiej odróżnić kolekcjonerski dowód osobisty od prawdziwego

12 lipca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Ustawa ta zawiera m.in. regulacje, które mają zapobiegać przypadkom posługiwania się, celem wprowadzenia w błąd osoby trzeciej, tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi” jako dokumentami oryginalnymi. Ustawa penalizuje wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Sankcją będzie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Interpelacja nr 31019 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie handlu dokumentami kolekcjonerskimi

Szanowny Panie Ministrze!

Jak informują media, coraz powszechniej w naszym kraju ma miejsce handel tzw. dokumentami kolekcjonerskimi. Dowody osobiste, prawa jazdy, a nawet paszporty polskie i innych państw można zakupić za kilkaset złotych. Dokumenty te do złudzenia przypominają oryginały i mogą być wykorzystywane do wprowadzania w błąd kontrahentów. O ile Policja i Straż Graniczna potrafią je odróżnić od oryginałów, to już pracownicy sklepów mogą być wprowadzani w błąd przy sprzedaży kredytowej.

Niestety produkcja, sprzedaż ani posiadanie takich dokumentów nie są zakazane, a jedynie posługiwanie się nimi jako prawdziwymi.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy ministerstwo planuje zmianę przepisów w tym zakresie?

Poseł Anna Elżbieta Sobecka

12 kwietnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31019 w sprawie handlu dokumentami kolekcjonerskimi

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 31019 Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie handlu dokumentami kolekcjonerskimi uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2019 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Ustawa ta zawiera m.in. regulacje, które mają zapobiegać przypadkom posługiwania się, celem wprowadzenia w błąd osoby trzeciej, tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi” jako dokumentami oryginalnymi. Wprowadzenie takich rozwiązań było spowodowane tym, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a w szczególności art. 270 § 1[1] ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny[2], nie dają możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osób oferujących tzw. „dokumenty kolekcjonerskie” bez uprzedniego udowodnienia celu, tj. zamiaru użycia jako dokumentu autentycznego.

Natomiast ustawa o dokumentach publicznych penalizuje wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu zbycia repliki dokumentu publicznego. Sankcją będzie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie, repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany. W myśl tej definicji odwzorowania lub kopie dokumentów oryginalnych będą musiały być w sposób znaczący mniejsze lub większe od oryginalnego dokumentu. Przyjęte rozwiązanie ma zapewnić każdemu obywatelowi łatwe odróżnienie tzw. „dokumentów kolekcjonerskich” od dokumentu oryginalnego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Paweł Majewski

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz