Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.11.2016

Będą nowe przepisy ws. audytu i sprawozdań finansowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Nowe regulacje będą mieć wpływ przede wszystkim na biegłych rewidentów, firmy audytorskie oraz jednostki zainteresowania publicznego.

Nowa ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego przepisy wynikające z unijnej dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Nowe wymogi miały być wprowadzone przez kraje członkowskie Unii Europejskiej do 17 czerwca 2016 r.

Jak wskazują projektodawcy, nowe regulację mają na celu m.in. wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Przewidziano ograniczenie i eliminację konfliktu interesów pomiędzy badającymi a badanymi. Przykładowo, wdrożone zostaną obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej dla badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz ograniczenie wynagrodzenia za usługi dozwolone inne niż badania.

Jednym z podstawowych celów zmian jest też wzmocnienie nadzoru publicznego, który ma być bardziej niezależny od środowiska biegłych rewidentów. Organ nadzoru otrzyma także więcej uprawnień nadzorczych oraz dochodzeniowych – kary będą zaostrzone, a katalog osób karanych za naruszenia przepisów będzie poszerzony.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Projekt trafił do Sejmu 28 listopada 2016 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz