Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.06.2015

Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo

Często zdarza się, że posiadany środek trwały nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej przez cały rok. Jednostka może go potrzebować np. jedynie przez kilka miesięcy. Prostym przykładem mogą być chociażby urządzenia do naśnieżania stoków, maszyny do produkcji lodów itd. Jak w takim przypadku rozliczać ich amortyzację?

Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) wskazuje, że od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.
Podkreślmy, że identyczna zasada przewidziana jest dla podatników PIT. Wprowadza ją art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2012 r, poz. 361 z późn. zm.).

Zasady amortyacji sezonowej

Zwróćmy uwagę, że - po pierwsze - odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie wykorzystywania. Jeśli zatem jakiś środek trwały używany tylko przez sześć miesięcy w roku, tylko w tym okresie będziemy mogli go amortyzować.
Po drugie, przepisy podatkowe wprowadzają dwa sposoby ustalenia wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. Pierwszy polega podzieleniu rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie. Drugi natomiast nakazuje podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

Przykład
Przeanalizujmy teraz przykład, w którym przedsiębiorca (podatnik PIT) kupił maszynę do produkcji lodów za 21 000 zł. Urządzenie to będzie wykorzystywał w ramach działalności gospodarczej przez 6 miesięcy w roku w okresie od maja do października.

Pierwszy sposób ustalenia wysokości odpisu amortyzacyjnego polega na tym, że roczną wartość amortyzacji dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dany składnik majątku jest wykorzystywany przez podatnika w ramach działalności.
 
Przy założeniu, że podstawowa roczna stawka amortyzacyjna maszyny do produkcji lodów wynosi 15%, roczny odpis amortyzacyjny wyniesie 3150 zł (21 000 zł x 15%). Automat do produkcji lodów będzie wykorzystywany przez 6 miesięcy. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie zatem 525 zł (3150 zł : 6).

Pamiętajmy jednak, że możliwy jest również drugi sposób amortyzacji sezonowej. Polega on na tym, że wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego ustala się poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów przez 12, czyli przez liczbę wszystkich miesięcy w roku, a nie tylko tych, w których środek trwały był używany. W naszym przykładzie, wykorzystując drugi sposób amortyzacji, otrzymaną wartość 3150 zł należałoby podzielić przez 12 (liczba miesięcy w całym roku), co dałoby kwotę 262,50 zł. Tyle właśnie mógłby wynieść miesięczny odpis amortyzacyjny.

W obu przypadkach odpisów dokonuje się oczywiście w miesiącach używania maszyny.

Jak widać, drugi sposób znacząco wydłuża okres amortyzacji środka trwałego. Wykorzystując pierwszy sposób amortyzacji, odpisalibyśmy bowiem rocznie 3150 zł (525 zł *6), przy metodzie drugiej – jedynie 1575 zł (262,50 zł *6).

Wybór sposobu amortyzacji należy do każdego przedsiębiorcy. Niektórzy, chcąc mieć od razu wyższe koszty uzyskania przychodów, zastosują metodę pierwszą. Tym, którym na wysokich kosztach podatkowych nie będzie zależeć, wybiorą metodę drugę. Amortyzacja będzie wtedy dłuższa. Widać, że ustawodawca w zakresie amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo daje podatnikom niejako wolną rękę i umożliwia im skorzystanie z optymalizacji rozliczeń podatkowych, dzięki której można wpłynąć nieco na wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Krzysztof Koślicki

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz