Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

13.03.2012

E-kursy – najczęściej zadawane pytania

Już ponad 4500 Czytelników podatki.biz uczestniczy w e-kursach z cyklu „Zrozumieć...” W trakcie trwania e-kursów nagromadziło się wiele pytań Uczestników i osób, które zastanawiają się, czy e-kursy to dla nich dobra droga do samokształcenia. Postaramy się na nie odpowiedzieć w tym artykule.

Na czym polega udział w e-kursie?

Każdy Uczestnik e-kursu otrzymuje co tydzień lekcję, w formacie pdf, zawierającą szczegółowe omówienie tematu lekcji. Autorzy, znakomici specjaliści, trenerzy i praktycy prawa podatkowego i gospodarczego starają się nie tylko przedstawić temat lekcji, ale i uczynić to w sposób jak najprostszy i zrozumiały – tak, aby możliwe było opanowanie materiału przez osoby początkujące i średnio zaawansowane. Do każdej lekcji, w specjalnym osobistym panelu Użytkownika udostępniamy testy – zasadniczy i – w razie potrzeby – poprawkowy. Testy mają za zadanie sprawdzić poziom opanowania materiału.

Ile trwa e-kurs?

Minimalny czas trwania e-kursu wyznaczony jest ilością lekcji. W zależności od tematu, e-kursy zawierają od 12 do nawet 35 lekcji – każda z nich to kilkanaście lub kilkadziesiąt stron wyjaśnień i przykładów. Ponieważ lekcje wysyłamy co tydzień, łatwo wyliczyć czas trwania kursu. Ale Uczestnik kursu może w razie potrzeby skończyć kurs później – do momentu rozwiązania ostatniego testu e-kurs jest aktywny, a Uczestnik może wrócić do testów. W tym systemie kształcenia nie są przeszkodą urlopy, wyjazdy służbowe czy inne dłuższe nieobecności.

Czy kurs poświadczony jest certyfikatem?

Tak – każdy Uczestnik, który ukończy kurs uzyskuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Jakie dane zawiera certyfikat?

Certyfikat zawiera dane osoby uczestniczącej w kursie, datę oraz temat kursu. Na indywidualne życzenie na certyfikacie możemy umieścić również inne dane – firmy, która kieruje osobę na szkolenie, wynik łączny uzyskany w trakcie rozwiązywania testów itp. W takim przypadku wystarczy skontaktować się z opiekunem kursu.

Kiedy wysyłany jest certyfikat?

Certyfikat wysyłany jest w tygodniu następującym po rozwiązaniu przez Uczestnika ostatniego testu.

Czy e-kursy obsługuje automat?

Nie – każdy e-kurs ma opiekuna, który wysyła lekcje, udostępnia testy, odpowiada na indywidualne pytania Uczestników, rozwiązuje ew. problemy techniczne itp. W każdej chwili (w godzinach pracy) można do niego zadzwonić lub napisać.

Czy można zadawać pytania w trakcie e-kursu?

Tak – pytania dotyczące e-kursu można przesyłać do opiekuna e-kursu. Przekazuje on je Autorom, którzy w razie potrzeby przesyłają konieczne wyjaśnienia.

Czy w e-kursach mogą brać udział osoby fizyczne, nie kierowane przez firmę?

Oczywiście tak. Wśród ponad 4500 Uczestników znajdują się obecnie zarówno osoby, które kształcą się w wyniku skierowania przez firmę, jak i te, które podnoszą swoją wiedzę w ramach indywidualnego samokształcenia.

Co dzieje się w przypadku, kiedy Uczestnik nie zda testu?

To oczywiście możliwe – w takim przypadku udostępniamy w kolejnym dniu test poprawkowy. Jeżeli i ten test zostanie niezaliczony, będzie udostępniony ponownie – zależy nam bowiem na tym, aby Uczestnicy w sposób systematyczny pogłębiali i systematyzowali swoje wiadomości. Naczelną ideą e-kursów jest przekazywanie wiedzy w sposób umożliwiający naturalne zrozumienie tematu – i tu konieczne jest zachowanie konsekwencji w kolejności utrwalania wiedzy.

Czy można poprawić wynik testu, mimo że został zaliczony?

Tak – należy w tym celu wysłać prośbę do opiekuna e-kursu - wynik testu zostanie zresetowany, i możliwe będzie jego ponowne rozwiązanie.

Czy w przypadku skasowania lekcji, lub utraty w inny sposób zostanie ona przesłana ponownie?

Tak, wystarczy napisać w tej sprawie do opiekuna kursu.

Czy istnieje możliwość zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są kursy?

Oczywiście – istnieje taka możliwość.

Hasła tematyczne: kursy, szkolenia, kształcenie

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »