Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Produkty podatki.biz

19.12.2008

Odsetki ustawowe - faktura VAT, wyliczanie odsetek za zwłokę

Spóźniłem się z zapłatą Faktury VAT w przewidzianym terminie. Ile wyniosą odsetki za zwłokę? Dnia 14.04.2006 przypadał termin zapłaty 4356,74 zł tytułem Faktury VAT za zakupione przeze mnie towary handlowe od mojego dostawcy. Chcę dokonać zapłaty za ww. fakturę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę - zależy mi bowiem na kontynuowaniu współpracy z tym dostawcą. Mam nadzieję, że spłata zadłużenia wraz z należnymi odsetkami pozwoli mi nadal utrzymać wypracowany u dostawcy poziom rabatowy


Przeanalizujmy powyższy przykład.
Spróbujmy rozwiązać problem wykorzystując do tego kalkulator.
Dodatkowo rozliczmy odsetki ręcznie i porównajmy efektywność obu metod.Wyliczanie odsetek za zwłokę

Wyliczanie ręczne:

Aby wyliczyć odsetki za zwłokę, dla powyższego prostego przykładu musiałbyś:

- ustalić jaka (jakie, jeśli było ich więcej) w okresie pomiędzy terminem zapłaty, a datą wpłaty obowiązywały stawki odsetek za zwłokę,
- wyliczyć ilość dni spóźnienia dla każdego z okresów obowiązywania danej stawki odsetek za zwłokę
- zastosować wzór, umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:

 

          kwota do zapłaty x stawka procentowa na rok x liczba dni spóźnienia
odsetki = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
          365 dni


Niby prosta sprawa - całość wydaje się jednak dość czasochłonna
Zobaczmy teraz jak przedstawia się ta sama sytuacja wykorzystując do rozliczenia kalkulator.

 


Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące spłacanego zobowiązania, tj.:

datę powstania zobowiązania: 14-04-2006,
datę zapłaty: 15-06-2006,
kwotę wynikającą z faktury: 4356,74;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.


 

Wyliczone wartości

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę.

Kwota, jaką powinieneś wpłacić dostawcy wynosi 4441,85 zł - w tym:
4356,74 zł to należność główna,
85,11 zł to ustawowe odsetki za zwłokę.

 

To nie wszystko !

Moduł odsetkowy stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


 

Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl


 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »