Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

25.04.2006

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego jako dochód wolny od podatku

Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami takimi jak dodatek dla matki samotnie wychowującej dziecko, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Odpowiedź:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późń. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosowanie zaś do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu art. 2 i 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Do zasiłku rodzinnego natomiast przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) samotnego wychowywania dziecka,

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) rozpoczęcia roku szkolnego,

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z powyższym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego dla matki samotnie wychowującej dziecko, dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacony na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych jest dochodem zwolnionym od opodatkowania, nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym i nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł.

(A.B.)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz