02.02.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

NIK: Koszty remontów w zakładach górniczych zawyżone o setki milionów złotych

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki badania gospodarki remontowej prowadzonej przez podmioty górnicze, którym zostały objęte: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicznych oraz 13 przedsiębiorstw, zakładów wydobywczych i naprawczych wykorzystujących środki Skarbu Państwa. Kontrolerzy stwierdzili, że doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych. Powodem nieprawidłowości był zapis w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r., który dostęp do napraw maszyn górniczych umożliwił wyłącznie ich producentom. Rozwiązanie takie znalazło się w § 428, do którego autorstwa nikt nie chce się przyznać.

Podejrzenia NIK wzbudziły gigantyczne kwoty przeznaczane na gospodarkę remontową w kopalniach oraz docierające do Izby sygnały o korupcji. W wyniku kontroli negatywną ocenę Izby otrzymały niemal wszystkie sprawdzane podmioty (wyjątkiem są zakłady eksploatujące rudę miedzi, cynku i ołowiu, które pomimo stwierdzonych nieprawidłowości otrzymały ocenę pozytywną). Ustalenia Izby dowiodły działań nielegalnych, nierzetelnych oraz niegospodarnych, w tym także wskazujących na występowanie mechanizmów korupcyjnych. Przedsiębiorstwa górnicze z udziałem Skarbu Państwa straciły setki milionów złotych.

Izba ustaliła, że nieprawidłowości w zakresie remontów górniczych maszyn i urządzeń zostały zainicjowane w Ministerstwie Gospodarki. Szczególne wątpliwości kontrolerów NIK wzbudziły brzmienie i sposób wprowadzenia § 428 do obowiązującego od 2002 roku rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Przepis ten reguluje kwestię napraw maszyn górniczych. Między 15 maja a 17 czerwca 2002 roku dodane zostały do jego treści słowa „remontuje” oraz „producenta”, które mogły sugerować, że od tej pory do naprawy sprzętu kopalnianego uprawnieni będą wyłącznie jego producenci. Autora tych zmian i jego motywów nie udało się ustalić, a w dokumentacji ministerstwa, która powinna pomóc w ich odkryciu, stwierdzono poważne braki.

Zmiana w treści § 428 doprowadziła do monopolizacji znaczącej części rynku usług serwisowych i w istotny sposób wpłynęła na podwyższenie kosztów remontów oraz części zamiennych. Co gorsza, Ministerstwo Gospodarki nie przewidziało tych konsekwencji w towarzyszącej rozporządzeniu ocenie skutków regulacji. Z kolei działająca przy prezesie Wyższego Urzędu Górniczego komisja do spraw analizy prawa związanego z ruchem zakładów górniczych zakwestionowała wpływ zmienionego przepisu na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach i zwróciła uwagę, iż dla bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych nie ma znaczenia, kto wykonuje remonty.

Powyższe ustalenia, a także fakt, że producenci maszyn górniczych byli w istotny sposób zainteresowani wzmocnieniem swojej pozycji na rynku dostaw części zamiennych oraz usług remontowych, wskazują na możliwość korupcyjnego podłoża wskazanych nieprawidłowości – uważa NIK. Izba wytknęła również kolejnym ministrom bierność wobec negatywnych efektów zmiany § 428, który obowiązywał w tej formie aż do roku 2006.

Powołując się na § 428, Kompania Węglowa SA (KW SA) ubiegała się o zgodę na zastosowanie trybu z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień publicznych, wskazując na możliwość ich realizacji tylko przez jednego wykonawcę, czyli producenta sprzętu. Spółka ta złożyła 96 wniosków na zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz na świadczenie usług remontowych w latach 2005-2007 na łączną kwotę blisko 2 mld zł. Można odnieść wrażenie, że przedsiębiorstwo zaczęło w tym okresie działać wbrew własnym interesom – podsumowuje NIK.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), górnictwo

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...