06.01.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Dokumenty elektroniczne ważne tak samo jak papierowe

Zrównanie ważności dokumentów i informacji, np. odpisów, wyciągów i zaświadczeń, wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w formie papierowej z tymi, które są wydawane drogą elektroniczną, przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które przyjął rząd. Podobne rozwiązania są już stosowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W założeniach przyjęto, że dokumenty udostępniane w formie elektronicznej będą miały moc dokumentów urzędowych. Zmieniony zostanie termin „ogólnodostępne sieci teleinformatyczne” na „ogólnodostępne sieci informatyczne”. Będzie to oznaczać, że dostęp do informacji KRS, a także dostęp do dokumentów, będzie możliwy jedynie przez internet, a nie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z tym, że dokumenty wydawane w formie elektronicznej będą posiadać moc dokumentów urzędowych, konieczne będzie wprowadzenie przepisów, na podstawie których możliwe będzie zweryfikowanie danych uzyskanych tą drogą z danymi zawartymi w dokumencie urzędowym.

Dokument wydawany elektronicznie będzie posiadał nie tylko specjalną szatę graficzną ze stosownymi klauzulami umożliwiającymi posługiwanie się nim jako równoważnym w mocy z dokumentem urzędowym, ale również odpowiedni kod cyfrowo-literowy, będący unikalnym identyfikatorem takiego dokumentu. Zakłada się, że poświadczenie będzie mogło mieć formę nadruku (w nagłówku) o treści np. „Poświadcza się, że dokument ten jest zgodny z oryginałem znajdującym się w aktach rejestrowych KRS”. Takie dokumenty będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dostęp do wszystkich aktualnych danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym również do rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN), ma być powszechny i bezpłatny. Zakłada się dwa warianty dostępu elektronicznego – przez stronę internetową oraz poprzez złożenie drogą elektroniczną wniosku o odpis w postaci elektronicznej. Szczegóły dotyczące dostępu będą określone w znowelizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Proponuje się także zmianę sposobu rejestrowania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Możliwe będzie wpisywanie do rejestru przedsiębiorców numeru NIP „z urzędu”, bezpośrednio po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji o jego nadaniu przez urząd skarbowy. Zakłada się, że wpis nie będzie podlegał opłacie sądowej oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Takie rozwiązanie, wykluczające oczekiwanie na dodatkowy wniosek rejestrowy, będzie korzystne dla przedsiębiorców.

Zaproponowano ponadto, by do rejestru wpisywany był adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada. Ich ujawnianie będzie dokonywane wyłącznie za zgodą zainteresowanego.

T.Sz., CIR

Hasła tematyczne: e-sąd, e-administracja

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...