14.12.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

BCC: Zbyt niskie finansowanie rządowego programu wsparcia innowacyjności

Tylko 8 mln zł poza programami operacyjnymi przeznaczy rząd w latach 2010-2014 na zwiększenie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP, czyli grupy firm, które najbardziej odczuwają trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania na prowadzenie prac B+R. To kropla w morzu istniejących potrzeb – ocenia Business Centre Club.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczy wsparcia dla firm o niskiej innowacyjności i nowoczesności produkcji oraz niskim poziomie i niekorzystnej strukturze nakładów na badania i rozwój (B+R).

Planowany budżet programu „Granty na granty” na lata 2010-2014 wynosi 8 mln zł i. – Biorąc pod uwagę, że w ciągu 4 lat trwania programu będzie mogło skorzystać z niego od 85 do 185 podmiotów, trudno oprzeć się wrażeniu, iż całe przedsięwzięcie ma wymiar symboliczny – uważa Janusz Zieliński, ekspert ekonomiczny BCC.

Wątpliwości BCC budzi także podział środków w ramach programu. Szacowane koszty wdrożenia, obsługi, ewaluacji i promocji projektowanej interwencji w wysokości ok. 1,5 mln zł (czyli blisko 20 proc. całego budżetu) wydają się niewspółmiernie wysokie i dodatkowo ograniczają efektywność planowanego wsparcia dla przedsiębiorców – przekonuje organizacja.

Pomimo tych zastrzeżeń BCC popiera projektowane rozporządzenie. W sytuacji ograniczonego budżetu programu trudno jest bowiem dyskutować o możliwości zwiększenia zaproponowanej kwoty wsparcia udzielonej jednemu przedsiębiorcy, co dodatkowo zmniejszyłoby ilość potencjalnych beneficjentów.

W ocenie Business Centre Club, projektodawca słusznie zakłada, że intensywność wsparcia ma wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wnioski o udzielenie wsparcia mają być rozpatrywane w trybie ciągłym według kolejności ich wpływu do PARP, należy – według przedsiębiorców – przeciwdziałać wystąpieniu „efektu kolejkowego”, co miało miejsce niedawno przy ubieganiu się o dotacje unijne.

T.Sz., BCC

Hasła tematyczne: business centre club, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...