10.12.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

84 mln zł straty TVP po I półroczu

Najwyższa Izba Kontroli – na zlecenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa – sprawdziła gospodarowanie mieniem oraz realizację zadań nadawcy publicznego przez TVP S.A. Kontrolą objęto okres od 2007 do I półrocza 2009 r. Pogorszenie się sytuacji finansowej, brak strategii rozwoju spółki, chaotyczna polityka kadrowa, ciągłe zmiany na stanowiskach kierowniczych, kłopoty w definiowaniu misji, komercjalizacja oferty programowej - to zarzuty, które kolejnym zarządom TVP stawia NIK.

Jeszcze w 2006 r. TVP S.A. wypracowała 142 mln zł zysku. W 2007 r. zarobiła już tylko 94 mln zł, natomiast w 2008 r. wykazała już stratę 46 mln zł. Pierwsze półrocze 2009 r. zakończyło się również stratą 84 mln zł (przy 200 mln zł przewidywanej straty za rok 2009). Przyczyną strat był m.in. spadek przychodów z opłat abonamentowych oraz wydatki na inwestycje (budowa nowej siedziby TVP, przejście na technologię HD i otwarcie nowych kanałów tematycznych – TVP Sport, TVP Kultura).

Mimo trudnej sytuacji finansowej TVP S.A., pensje jej pracowników rosły. W 2007 r. wzrosły o blisko 13 proc., a w 2008 r., chociaż spółka poniosła straty, płace podniesiono o kolejne 14 proc. Pracownik etatowy TVP zarabiał przeciętnie w 2007 r. – 6,8 tys. zł, w 2008 r. – prawie tysiąc złotych więcej – 7,7 tys. zł. Zarząd TVP S.A. nieudolnie poszukiwał oszczędności. Ogłaszał redukcje etatów, przeprowadzał je, a następnie w miejsce zwolnionych zatrudniał nowych pracowników. Efektem redukcji etatów były wysokie koszty zwolnień. Ponad 22 mln zł TVP SA wydała na odprawy, odszkodowania i ekwiwalenty za urlop dla 1154 pracowników spółki.

Część redukcji etatów miała fikcyjny charakter. Ze zwolnionymi pracownikami zawierano często umowy cywilnoprawne, choć wykonywali oni tę samą pracę, co wcześniej na etatach. Skutkowało to zmniejszeniem etatów w oddziałach terenowych TV, ale jednocześnie powodowało wzrost wydatków na wynagrodzenia (tzw. koszty bezosobowe). W 2008 roku wyniosły one ponad 160 mln zł i były wyższe o 60 proc. w porównaniu z rokiem 2006 r.

Kontrolerzy NIK ujawnili, że zarząd TVP S.A. tworzył samodzielne stanowiska pracy doradców zarządu, niezgodnie z wewnętrznymi przepisami. Zatrudnienie 20 doradców zarządu w latach 2007 – 2009 (I półrocze) kosztowało spółkę 7,3 mln zł. W Biurze Prawnym TVP S.A. ponad 20 osób zatrudnionych na etatach miało uprawnienia radcy prawnego. Jednocześnie spółka zawierała umowy na usługi prawnicze, doradcze i konsultingowe z firmami zewnętrznymi. Kosztowało to Telewizję ponad 17,6 mln zł.

NIK stwierdziła też przypadki nieprawidłowego gospodarowania mieniem przez Telewizję. TVP SA nie dopełniała obowiązku występowania do ministra skarbu o zgodę na udzielenie licencji, której wartość przekraczała 50 tys. euro. Wartość ośmiu największych transakcji udzielenia licencji na programy zawartych z naruszeniem prawa, wyniosła 4,6 mln zł.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), skarb państwa, media

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...