23.11.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Gospodarcze dokonania rządu po dwóch latach

Z jednej strony udane zarządzanie kryzysem zostało uznane za największy sukces, z drugiej – zbyt późne dostrzeżenie kryzysu i brak jasnej strategii wychodzenia z niego – za największą porażkę rządu po dwóch latach sprawowania władzy. O gospodarczych sukcesach i porażkach gabinetu PO-PSL dyskutowali z okazji drugiej rocznicy jego powołania ministrowie i eksperci ekonomiczni. W tej drugiej grupie znaleźli się: Henryka Bochniarz (PKPP Lewiatan), Jakub Karnowski (PKO TFI), Ryszard Petru (BRE Bank) oraz Andrzej Rzońca (Forum Obywatelskiego Rozwoju).

Zdaniem Henryki Bochniarz, cenną inicjatywą rządu i partnerów społecznych było przygotowanie spójnego pakietu antykryzysowego. Był on przeznaczony dla tych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. W opinii prezydent Lewiatana dopiero rok 2010 pozwoli w pełni zweryfikować słuszność decyzji podjętych przez rząd.

Do sukcesów zaliczono także rozwiązanie konfliktu na linii PZU-Eureko oraz rekordowe wykorzystanie funduszy unijnych. Według Ryszarda Petru, pozytywnie należy ocenić również decyzję rządu dotyczącą wzmocnienia złotego oraz przyznanie Polsce przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy elastycznej linii kredytowej w wysokości ponad 20 mld dol. Zaletą rządowej polityki było nieuleganie presji wydatkowania pieniędzy publicznych i wprowadzenie pakietu oszczędnościowego.

Eksperci spoza rządu negatywnie ocenili powolne tempo prywatyzacji, niedostateczną promocję Polski w świetle korzystnych danych gospodarczych na tle Europy, zbyt późne dostrzeżenie kryzysu i brak jasnej strategii wychodzenia z niego, nie dość elastyczne przepisy dla przedsiębiorców oraz brak odpowiedzi na aspiracje zawodowe młodego pokolenia w postaci atrakcyjnych ofert pracy w sektorze rządowym.

Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego, kluczowe dla przyszłości polskiej gospodarki będzie wyjście z wysokiego deficytu budżetowego. Nie ma mowy o zwiększaniu wydatków w tym, w 2010 i w następnych latach. Koniecznością jest natomiast dalsze reformowanie finansów publicznych. – Za niepowodzenie uważam nieprzystąpienie przez Polskę do strefy euro w zaplanowanym wcześniej terminie – powiedział minister.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podkreślił znaczenie stabilności - korzystnej dla polskiego eksportu - kursu złotego w stosunku do euro. Do sukcesów gospodarczych zaliczył najwyższy w Europie wskaźnik wykorzystania środków unijnych oraz przeprowadzenie reformy systemu emerytur pomostowych. Minister Skarbu Aleksander Grad jako przyczynę powolnego tempa prywatyzacji podał trudności w negocjacjach dotyczących sprzedaży majątku Skarbu Państwa. Jego zdaniem rząd, nawet w czasie kryzysu, nie może wyrazić zgody na sprzedaż aktywów za 25-30 proc. ich realnej wartości.

T.Sz., MG

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, rząd

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...