24.09.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

MG pomoże wdrożyć innowacyjne rozwiązania

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekty rządowych uchwał w sprawie ustanowienia wieloletnich programów, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Programy będą realizowane przez MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budżetu państwa w wysokości 35 mln zł.

Pierwszy program – „Innowacyjne rozwiązania systemowe na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki – zadania służb państwowych w latach 2010-2013” zakłada wdrożenie około 150 rozwiązań w zakresie rozwoju innowacyjności, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Rozwiązania zawarte w programie dotyczą m.in. metod wspomagających transfer zaawansowanych technologii do gospodarki, procedur i systemów nadzoru bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a także systemów edukacji zawodowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji. Korzyści finansowe z transferu tych rozwiązań do gospodarki to według MG nawet 100 mln zł.

Z kolei program „Promocja i komercjalizacja zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych Programu wieloletniego PW-004, w latach 2010-2011” przewiduje sprzedanie lub licencjonowanie minimum 10 urządzeń i 10 nowoczesnych technologii, dotyczących m.in. nanotechnologii w inżynierii powierzchni, recyklingu i utylizacji, przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. Przychody ze sprzedaży rozwiązań innowacyjnych Ministerstwo Gospodarki szacuje na około 12 mln zł.

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu zakończył w 2008 roku realizację programu wieloletniego „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”. Dzięki współpracy ITeE-PIB i kilkudziesięciu ośrodków naukowo-badawczych z całego kraju powstało ponad 300 nowoczesnych rozwiązań.

T.Sz., MG

Hasła tematyczne: innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...