16.09.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Fundusze innowacyjności w centrach badawczo-rozwojowych

18 września br. wejdzie w życie rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności. Reguluje ono zasady korzystania z ulg podatkowych na realizację zadań badawczych, wykonanie technicznych studiów wykonalności oraz pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Rozporządzenie zakłada możliwość dokonywania przez centra badawczo-rozwojowe (CBR) comiesięcznych odpisów na fundusz innowacyjności. Taki rachunek bankowy posiada każde centrum badawczo-rozwojowe. Odpisy stanowią koszt uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania przed dniem poniesienia faktycznych kosztów.

Przygotowane w MG przepisy określają m.in. rodzaje działalności badawczej (badania, prace rozwojowe, studia wykonalności), które podlegają finansowaniu ze środków funduszu innowacyjności, a także rodzaje kosztów badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek, które kwalifikują się do finansowania ze środków funduszu.

Ponadto w rozporządzeniu określono limity procentowe kosztów dla każdego rodzaju działalności badawczej, który podlega finansowaniu ze środków funduszu oraz możliwość ich zwiększenia, sposób obliczania wartości pomocy publicznej uzyskiwanej przez centrum badawczo-rozwojowe oraz obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i organów państwowych.

T.Sz., MG

Hasła tematyczne: innowacje

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...