31.07.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

NIK negatywnie oceniła politykę wobec stoczni w latach 2005-2007

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli o działaniach wobec polskich stoczni w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii decydowały względy społeczne i polityczne. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, zbyt często zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej – wynika z najnowszego raportu NIK, dotyczącego restrukturyzacji i prywatyzacji polskich stoczni w latach  2005-2007.

NIK negatywnie oceniła działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za restrukturyzację i prywatyzację stoczni: kolejnych rządów, Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacji Polskie Stocznie (KPS) i zarządów stoczni. Próbowali oni podejmować działania naprawcze, jednak ich  tymczasowość spowodowała, że były nieskuteczne.  Tworzono wciąż nowe strategie, choć stare nie zostały zrealizowane, wielokrotnie zmieniano koncepcje i przesuwano terminy, zapewniając Komisję Europejską i stoczniowców o skuteczności najnowszych rozwiązań.

Jednocześnie pomijano rzeczowe uwagi Komisji Europejskiej i krajowych ekspertów, którzy alarmowali, że przedstawiane plany są nierzetelne. Lekceważono także opinie o niezgodności planów z regułami unijnymi w części dotyczącej pomocy publicznej, która w Unii traktowana jest jako ograniczanie wspólnego rynku dopuszczalne tylko pod ściśle określonymi warunkami. Aby  zapobiec odrzuceniu przez Komisję przedkładanych rozwiązań można, na etapie ich tworzenia, skorzystać z pomocy unijnych ekspertów. Strona polska z pomocy takiej nie skorzystała i z czteromiesięcznym opóźnieniem przedłożyła Komisji plany niemożliwe do zaakceptowania

Konsekwencją nierzetelnych planów było korzystanie przez zarządy stoczni z pomocy publicznej, udzielonej bez decyzji Komisji Europejskiej oraz podwyższanie kapitału zakładowego z naruszeniem prawa (Stocznia Gdynia, Stocznia Szczecińska Nowa). Błędy popełnił także minister Skarbu Państwa, który m.in. przekazał znaczną część swoich uprawnień właścicielskich Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Polskie Stocznie, zbyt często zmieniał składy rad nadzorczych, a także zaakceptował niezweryfikowane pożyczki uzupełniające dla Stoczni Gdynia i SS Nowa, choć nie zapisano ich w nowych planach przedłożonych KE.

Z wyliczeń kontrolerów wynika, że w latach 2005-2007 stoczniom w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie udzielono pomocy publicznej w wysokości blisko 4 mld zł. Stocznia Gdańsk otrzymała 86,51 mln w formie przejęcia zobowiązań, pożyczek i dokapitalizowania. Stocznię Gdynia zasilono kwotą blisko 3 mld zł, w tym 2,5 mld z tytułu gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Do Stoczni Szczecińskiej Nowej trafiło 886,81 mln (w tym 536,2 mln gwarancji KUKE). Kontrolerzy ustalili, że stocznie nie wykazywały w dokumentach całości uzyskanej pomocy, zasłaniając się długotrwałym brakiem jednoznacznych uregulowań prawnych i ostatecznych rozstrzygnięć, dotyczących kwalifikowania pomocy uzyskanej w formie gwarancji KUKE i podwyższenia kapitału zakładowego jako pomocy publicznej.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: pomoc publiczna, najwyższa izba kontroli (nik), stocznie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...