05.06.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw

Wzrosła liczba firm, które ponoszą straty – taki wniosek płynie z przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan porównania wyników osiągniętych przez średnie i duże przedsiębiorstwa w I kwartałach 2009 i 2008 r. Różnica w wartości wyniku finansowego to ok. 10 mld zł i wynika ona ze strat poniesionych na inwestycjach w opcje walutowe oraz wysokiej dynamiki kosztów wynagrodzeń.

Zdaniem Lewiatana nie tylko osłabienie gospodarcze wpłynęło na niższe o ponad 50 proc. wyniki finansowe średnich i dużych firm. Różnica między I kwartałem 2009 r. a I kwartałem 2008 r. w wartości wyniku finansowego to ok. 10 mld zł. Według pracodawców dużą część wyższych kosztów finansowych stanowiły rozliczenia transakcji opcyjnych. To one zmniejszyły wynik finansowy średnich i dużych przedsiębiorstw w I kwartale 2009 r. Gdyby nie opcje, wynik finansowy netto przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników byłby podobny do tego z I kwartału 2008 r.

Konfederacja zwraca też uwagę na koszty wynagrodzeń rosnące szybciej niż koszty ogółem. Przy malejącym wzroście wydajności pracy taka tendencja grozi przedsiębiorstwom utratą konkurencyjności – ostrzegają pracodawcy. W okresie kryzysu u głównych handlowych partnerów Polski utrzymanie sprzedaży na eksport będzie możliwe, tylko gdy przedsiębiorstwa zachowają konkurencyjność nie tylko pod względem jakości, ale także pod względem ceny.

Jednocześnie w raporcie PKPP Lewiatan podkreśla się, że przy bardzo wysokich kosztach finansowych zdolność przedsiębiorstw do natychmiastowej realizacji krótkoterminowych zobowiązań jest ciągle bardzo wysoka – wynosi ona ponad 31 proc., podczas gdy banki uznają, że poziom wystarczający to 20 proc. Wskaźnik płynności gotówkowej na poziomie powyżej 20 proc. ma jednak tylko 44,6 proc firm.

Przedsiębiorstwa zwiększyły swoje zadłużenie – wartość zobowiązań długoterminowych wzrosła o ponad 24 proc. w stosunku do I kwartału 2008 r. Jest to efekt zaciągniętych jeszcze w 2008 r. kredytów, a także efekt osłabienia złotego (część kredytów zaciągnięta była w walutach obcych). W mniejszym stopniu wzrosły zobowiązania krótkookresowe – o ponad 18 proc. Wzrost kredytów i pożyczek krótkoterminowych oznacza, że te przedsiębiorstwa, które mają płynność finansową niższą niż 20 proc. (a jest ich ponad 45 proc.) muszą sięgać na znacznie większą skalę po finansowanie w bankach.

Po raz pierwszy od wielu lat zmniejszyła się liczba dużych i średnich firm, które eksportują. Spadł również udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem pomimo osłabienia złotego i teoretycznie większych wpływów z tych samych co wcześniej kontraktów. Oznacza to, że załamanie gospodarcze u handlowych partnerów Polski jest bardzo głębokie i nawet konkurencyjna jakościowo i cenowo oferta polskich firm nie jest w stanie zagwarantować sprzedaży na zadowalającym poziomie.

T.Sz., PKPP Lewiatan

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, przedsiębiorca

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...