02.12.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Rządowy plan wzmocnienia gospodarki

Zasilenie gospodarki kwotą nawet 91,3 mld zł, utrzymanie przyszłorocznego deficytu na zaplanowanym wcześniej poziomie przy obniżonej prognozie wzrostu gospodarczego — to najważniejsze założenia rządowego „Planu stabilności i rozwoju”, którego celem jest wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego.

W celu utrzymania płynności finansowej rząd podniesie limit poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa do 40 mld zł. Dzięki podniesieniu kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego (2 mld zł) i zmianie modelu udzielania poręczeń wykreowana zostanie dodatkowa, bezpieczna akcja kredytowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 20 mld zł.

Przyspieszenie inwestycji współfinansowanych z UE przyniesie 16,8 mld zł. Wcześniejsza zaliczka od Komisji Europejskiej na wdrażanie środków unijnych zasili rynek 3 mld zł. Poprzez wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rynek trafi 1,5 mld zł. Dzięki obniżeniu podatków rynek wzmocni się o dodatkowe 10 mld zł.

Wszystkie te działania będą realizowane przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych. Rząd zdecydował bowiem o utrzymaniu deficytu budżetowego w 2009 r. na poziomie 18,2 mld zł, co ma stworzyć pole do obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i pozwolić na obniżenie kosztu obsługi długu publicznego. Przyszłoroczny wzrost PKB zamiast 4,8 proc. ma wynieść 3,7 proc.

Rząd ocenia, że w przyszłym roku nastąpi zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Popyt konsumpcyjny wzrośnie dzięki obniżkom obciążeń podatkowych. W 2009 r. w kieszeniach obywateli pozostanie — w porównaniu z 2007 r. — ponad 35 mld zł więcej. Zwiększenie popytu inwestycyjnego nastąpi z kolei dzięki zniesieniu prawnych barier i kapitałowych dla inwestycji współfinansowanych z pieniędzy UE.

Aby zwiększyć dostępność kredytów dla przedsiębiorców, rząd zwiększy do 40 mld zł zapisany w ustawie budżetowej na 2009 r. limit przeznaczony na poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa. Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji spłaty przez banki kredytu refinansowego zaciągniętego w Narodowym Banku Polskim, by zapobiec utracie płynności. Skarb Państwa będzie miał również możliwość gwarantowania spłaty poszczególnych kredytów płynnościowych na rynku międzybankowym.

Rząd przygotowuje też kolejny projekt ustawy, która zabezpieczy wypłacalność instytucji finansowych. Ustawa przewiduje możliwość dokapitalizowania tych instytucji w zamian za obejmowanie przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach uzyskujących pomoc. W ciągu niespełna dwóch tygodni projekt ustawy trafi do konsultacji międzyresortowych oraz będzie konsultowany z przedstawicielami sektora bankowego.

T.Sz., CIR

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, rząd, finanse, finanse publiczne

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...