27.10.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

340 mln zł trafiło do beneficjentów funduszy na lata 2007-13

Podmioty realizujące projekty w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 otrzymały do końca września z Unii Europejskiej blisko 340 mln zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W większości programów operacyjnych trwają nabory wniosków i podpisywanie preumów.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) od początku uruchomienia programów do końca września br. złożono ponad 28 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania – obejmującego zarówno środki unijne, jak i środki krajowe – ponad 45,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami blisko 3,7 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części finansowanej ze środków UE ponad 3,9 mld zł. Do końca września 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i zakwalifikowanych do dofinansowania wyniosła ponad 439,4 mln zł. Natomiast wartość refundacji dokonanych na rzecz beneficjentów (w części pokrywanej przez UE) osiągnęła wartość około 339,8 mln zł.

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko na koniec września br. w KSI zarejestrowanych zostało 68 poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  ok. 5,3 mld zł. Od początku uruchomienia programu podpisano 222 preumowy z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 71 mld zł.

Od uruchomienia PO Innowacyjna Gospodarka, jako poprawne pod względem formalnym ocenione zostały 873 wnioski o dofinansowanie na kwotę 8,9 mld zł (w części UE). Według stanu na koniec września, w PO IG podpisano 80 pre-umów z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 7 mld zł.

Liczba umów i decyzji o dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki wzrosła na koniec września prawie do 3,5 tys., a całkowita wartość przyznanego dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 2,98 mld zł. Wartość płatności na rzecz beneficjentów wyniosła dla całego Programu – zgodnie z danymi z KSI – ok. 248,3 mln zł w części dofinansowania z EFS (1479 wniosków).

W programie Rozwój Polski Wschodniej zarejestrowanych zostało łącznie 8 poprawnych wniosków o dofinansowanie na kwotę 185,7 mln zł. Do końca września podpisano pre-umowy dla 88 projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 6 mld zł.

66 wniosków złożono w ramach programu Pomoc Techniczna. Według stanu na koniec września liczba umów i podpisanych decyzji wynosi 63 i opiewa na łączną kwotę ponad 350,4 mln zł w części dofinansowania UE. Od uruchomienia programu wypłacona została suma ponad 52,9 mln zł.

Do końca września w ramach regionalnych programów operacyjnych złożono ponad 2,8 tys. poprawnych wniosków na dofinansowanie projektów o wartości przeszło 7 mld zł.  W tym samym okresie zawarto 144 umowy o dofinansowanie, których wartość dofinansowania UE wyniosła ponad 618 mln zł. Wartość refundacji przekazanej beneficjentom (w części UE) osiągnęła ok. 34 mln zł.

T.Sz., MRR

Hasła tematyczne: ministerstwo rozwoju regionalnego, program operacyjny kapitał ludzki, narodowa strategia spójności, fundusze unijne, program operacyjny infrastruktura i Środowisko, program operacyjny rozwój polski wschodniej, program operacyjny innowacyjna gospodarka, narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...