23.06.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Unijne wsparcie kredytowania MŚP w Polsce

Związek Banków Polskich ogłosił wstępne wyniki badań zainteresowania Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and and Innovation Framework Programme - CIP) wśród potencjalnych kandydatów na pośredników finansowych programu w Polsce. O prawo pośredniczenia w udzielaniu unijnego wsparcia zamierza się ubiegać jedna trzecia badanych instytucji finansowych.

Według danych Komisji Europejskiej do marca bieżącego roku zawarto 6 pierwszych umów w zakresie wsparcia kapitałowego ze środków CIP na łączną kwotę w wysokości 75 mln euro. Nie zostały jeszcze zawarte żadne umowy w ramach instrumentów gwarancyjnych CIP.

Badania przeprowadzone przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (KPK CIP) przy Związku Banków Polskich pokazują, że o wsparcie CIP zamierza aplikować  35 proc. polskich instytucji finansowych. Jedna instytucja już złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, zaś dwie kolejne pracują nad nim i uczynią to w najbliższych tygodniach.

Najbardziej zainteresowane CIP są banki i fundusze poręczeń kredytowych, które zamierzają skorzystać głównie z instrumentów gwarancyjnych. Drugim w kolejności oczekiwanym rodzajem pomocy jest wsparcie kapitałowe. 25 proc. respondentów zamierza ubiegać się o dofinansowanie zatrudnienia specjalistów z zakresu innowacji i technologii oraz poprawy procedur oceny wiarygodności finansowej MŚP i projektów innowacyjnych. Ponad 65 proc. respondentów wyraziło zainteresowanie bezpłatnymi usługami informacyjno-doradczymi KPK CIP.

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Arkadiusz Lewicki przypomniał, że zadaniem CIP jest przede wszystkim wspieranie działalności innowacyjnej i zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych. Program ten uzupełnia fundusze strukturalne i inne programy wspólnotowe.

Istotną częścią CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla MSP" o budżecie 1,13 mld euro,  który ma ułatwić finansowanie MSP. Komponent ten jest przeznaczony dla instytucji finansowych takich jak banki, fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz przedsiębiorstwa leasingowe. Program CIP nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP - zajmują się tym właśnie instytucje finansowe będące pośrednikami finansowymi CIP.

T.Sz., ZBP

Hasła tematyczne: kredyty i pożyczki, mŚp, banki, unia europejska, innowacje

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...