10.06.2008: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Unijne wsparcie dla robotyki

Komisja Europejska ogłosiła zamiar pobudzenia rozwoju robotyki w Europie. Do 2010 r. Unia Europejska podwoi nakłady na tę dziedzinę, przeznaczając prawie 400 mln euro na wsparcie badań nad robotyką. Ten ambitny program ma na celu stworzenie silniejszych więzi między środowiskiem naukowym a przemysłem.

Unia Europejska zajmuje obecnie wysoką pozycję na rynku robotyki przemysłowej: około jednej trzeciej automatów przemysłowych produkuje się w Europie. W najbliższych dwudziestu latach stopa wzrostu na rynku robotyki będzie stanowiła ważną część światowej gospodarki: Międzynarodowa Federacja Robotyki (ang. International Federation of Robotics – IFR) szacuje, że wartość światowego rynku robotyki przemysłowej wynosi obecnie około 4 mld euro, a do roku 2010 r. będzie wzrastała o 4,2 proc. rocznie.

Roboty usługowe wykorzystywane poza domeną produkcji oferują nowe możliwości zastosowań i rozszerzenia rynku: według IFR do roku 2010 rynek ten będzie wzrastał o 10–15 proc. rocznie, zaś liczba profesjonalnych robotów usługowych wzrośnie z 40 000 w 2006 r. do 75 000 w 2010 r. Roboty usługowe są wykorzystywane w wielu dziedzinach, np. przy dystrybucji towarów, czyszczeniu pojazdów, w rolnictwie i medycynie.

Robotyka ma kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności Europy. Utrzymanie produkcji w regionach świata, gdzie wynagrodzenia są wysokie, jest możliwe jedynie dzięki automatyce. Automatyka odgrywa również ważną rolę przy zapewnianiu zrównoważonej produkcji i ograniczaniu marnotrawstwa zasobów. Przyczyni się również do rozwiązania problemu starzenia się społeczeństwa w Europie zastępując zmniejszające się zasoby siły roboczej.

W ramach programu badawczego o budżecie wynoszącym 400 mln euro Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz stworzenia systemu transferu technologii między środowiskiem naukowym a przemysłem, co umożliwi wykorzystanie robotów klasy przemysłowej na potrzeby prowadzenia badań zakrojonych na dużą skalę w europejskich laboratoriach badawczych. Przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie będą informowane o wynikach takich badań.

T.Sz., KE

Hasła tematyczne: fundusze unijne, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...